Средства за програм “Народне кухиње” у Зрењанину обезбеђује Град Зрењанин (за припрему топлих оброка и набавку месечних пакета хране као и пакета хране за дане викенда) а десет основних прехрамбених производа за припрему топлих оброка посредством Црвеног крста Србије, Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику. Осим тога у Црвеном крсту Зрењанин се трудимо да анимирамо локалне донаторе који могу да помогну рад “Народне кухиње”. 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин (Змај Јовина 1а) се свакодневно врши дистрибуција 250 топлих оброка корисницима Народне кухиње. Право корисницима на овај вид помоћи утврђује решењем Центар за социјални рад града Зрењанина. Петком уз топле оброке корисници овог вида помоћи добијају и конзервиране намирнице за дане викенда. 

У шестомесечном зимском периоду (октобар – март) врши се и дистрибуција месечних пакета хране у оквиру програма „Народна кухиња“ за 340 породица којима је Центар за соијални рад града Зрењанина решењима утврдио право на ову врсту помоћи кроз програм „Народна кухиња“. Обухваћено је  240 најугроженијих породица у свим насељеним местима и 100 породица у граду Зрењанину