023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Управни одбор

Управни одбор Црвеног крста Зрењанин за мандатни период 2018.-2022. година сходно Статуту Црвеног крста Зрењанин броји 9 чланова:

  1. др Соња Капелер Пушкарић – председник
  2. Миленко Цукућан – потпредседник
  3. др Радивој Филипов – члан
  4. проф др Дијана Каруовић – члан
  5. мајор Раде Даљевић – члан
  6. Зоран Поповић, адвокат – члан
  7. др Николета Ковачев – члан
  8. др Јасмина Вујанов – члан
  9. Мирослав Копривица – члан