Председник управног одбора

 др Соња Капелер Пушкарић,

рођена 23. октобра 1950. године у Зрењанину,Основну школу и гимназију завршила у Зрењанину, Медицински факултет завршила у Београду, Специјализирала општу медицину. Магистрирала из области кардиологије. Радила у Дому здравља “Др. Бошко Вребалов“ више од 37 година. У пензији од 2014. године. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1977 године, па до данас. У току тог рада активно је учествовала у едукацији ученика средњих школа из области прве помоћи, у припреми учесника такмичења „Шта знаш о здрављу“ и пратила све програмске активности Општинске организације Црвеног крста Зрењанин и њених месних одбора, највише из области здравственог васпитања, учествовала у здравственом збривању избеглица у центрима за њихов смештај након њиховог прогона из Републике Хрватске, као и у свим активностима изазваним ванредним догађајима у Републици Србији (помоћ угроженима у поплавама, слање помоћи на угрожене терене и сл.). Била је делегат у Републичкој Скупштини Црвеног крста и члан у Покрајинској Комисији за здравство Црвеног крста. Као председник Црвеног крста Зрењанин нарочито се ангажовала на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Зрењанин.

Подпредседник управног одбора

др Николета Ковачев, педијатар,

рођена 8. августа 1954 у Зрењанину. Основну школу завршила у Торку, а гимназију у Вршцу 1973. године. Медицински факултет, педијатријску секцију, завршила у румунском универзитетском центру Клуж 1979. године. Тамо је завршила и специјализацију из педијатрије 1982. године. Од 1983. године ради у дечијем диспанзеру Дома здравља “Др. Бошко Вребалов” у Зрењанину. У Институту за ментално здравље у Београду је 1984. године завршила двосеместралну специјализовану едукацију “Ментална хигијена развојног доба”. Од 1987. па све до пензије је водила Развојно саветовалиште Дечијег диспанзера у Зрењанину. Дала је велики допринос отварању “Саветовалишта за младе” у Зрењанину. Од 1983. године је активиста Друштва Црвеног крста Југославије. Члан је Управног одбора Црвеног крста Зрењанин у 5 мандата, председник Комисије за организацију и развој, члан Комисије за здравство, Прву помоћ и учесник у бројним акцијама. Деци предшколског узраста држи радионице на теме “Ја и моје здравље” и о организацији, циљевима и начинима рада Црвеног крста. Посвећена је хуманитарном раду и предани волонтер Црвеног крста који је кроз дугогодишњи рад дао немерљив допринос раду и развоју организације. За свој рад у Црвеном крсту је награђена сребрним и златним знаком, затим Плакетом, а 2004. године и Медаљом Црвеног крста Југославије. Исте године добила је и Награду града Зрењанина за дугогодишњи професионални и волонтерски рад у педијатрији, а посебно са децом са инвалидитетом. Добитник је и Годишње награде Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва за дугогодишњи рад у примарној здравственој заштити за 2020. године

Чланови управног одбора

др Радивој Филипов,
специјалиста епидемиологије,

рођен 27.децембра 1966. године у Зрењанину, где је завршио основну и Средњу медицинску школу. Медицински факултет у Новом Саду завршио је 1995. године. Специјализацијализацију из епидемиологије, положио је на Медицинском факултету у Новом Сад 2004. године. Од фебруара 1996. до јуна 2000. године, као лекар опште праксе, радио је у Дому здравља ,,Др Бошко Вребалов,, Зрењанин, у Здравственим станицама у Елемиру, Ечки и Лукином селу. Од јула 2000. године запослен у Заводу за јавно здравље Зрењанин, Центар за контролу и превенцију болести, најпре као лекар на специјализацији, а од фебрура 2004. године као лекар специјалиста епидемиологије. Од септембра 2015. године, ради на пословима начелника Центра за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Зрењанин. Од 2020. године члан је Кризног штаба за ванредне ситуације за Средњобанатски округ. Допринос развоју организације дао је у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (реализација предавања у области превенције ХИВ-а и полно преносивих болести).

др Филип Крчмар, историчар,

рођен 28. децембра 1984. године у Зрењанину. Основну школу (1991–1999) и гимназију (1999–2003) је завршио у Зрењанину. На Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду је похађао и завршио основне (2003–2008), мастер (2008–2010) и докторске академске студије (2010–2016). Основне академске студије завршио је као студент генерације. Током основних академских студија стручно се усавршавао у Музеју историје уметности у Филаделфији (Philadelphia Museum of Art, USA, 2007), а током мастер студија на Институту за подунавско-швапску историју и географију (нем. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, скр. IdGL) у Тибингену, Немачка. Стипендиста ове установе био је у два наврата (септембар – децембар 2009, 27. март – септембар 2018). Од 1. марта до 1. децембра 2010. године налазио се на цивилном служењу војног рока у Историјском архиву Зрењанин, у којој ће установи 2013. засновати и стални радни однос. Након положеног стручног испита, звање архивисте стекао је 2014, а од новембра 2020. има звање вишег архивисте. Од 1. марта 2011. до 1. марта 2012. године обављао је приправнички стаж у Народном музеју Зрењанин у оквиру програма Стручна пракса Националне службе за запошљавање. Маја 2012. године стекао је звање кустоса полагањем стручног испита у Музеју Војводине у Новом Саду, уз хабилитациони рад под насловом Великобечкеречки (петровградски) музеј 1918–1941. Течно говори енлески и немачки језик. Радно знање француског поседује на основу учења у средњој школи и факултету, а мађарског на основу свакодневног рада и додира у архивском окружењу. Учествовао је у десетак научних конференција у земљи и иностранству. Аутор је десетак књига међу којима је и монографија о Црвеном крсту Зрењанин, објављена 2020. године у коауторству са Александром Танасијевић и Весном Каравидом поводом обележавања 140 година од оснивања зрењанинског Црвеног крста. Био је ангажован и у пратећим програмским активностима приликом обележавања тог јубилеја, између осталог и на припреми пратеће изложбе која се данас налази на сталној поставци у просторијама ЦКЗР. Бави се хуманитарним радом и посвећени је активиста Црвеног крста Зрењанин.

мајор Раде Даљевић, професионално војно лице,

рођен 8. јула 1972. године у Зрењанину. Основну школу завршио је у Ечкој, средњу економску школу у Зрењанину и Војну академију Копнене војске смер артиљерија. Од 1996. године као официр службовао је у гарнизонима Сремска Митровица, Рума, Призрен и Лесковац, а од 2014. године обавља дужност референта за цивилно-војну сарадњу у Команди за развој Банатске бригаде Зрењанин. Обављајући своју дужност у задњих једанаест година, поред осталог бавио се и хуманитарним радом, односно акцијама које су подразумевале пружање помоћи Војске Србије угроженим категоријама становништва. На његову иницијативу остварена је сарадња између Црвеног крста и Банатске бригаде у виду реализације едукација за војску на тему Међународног хуманитарног права и прве помоћи.

Лука Мандић, студент,

рођен 20. новембра 1998. године. Похађао је Зрењанинску гимназију (2013-2017), тренутно је студент Медицинског факултета одсек Стоматологија (Универзитет у Приштини). Дугогодишњи волонтер Црвеног крста Зрењанин који даје допринос успешном организовању и реализацији акција добровољног давања крви. Едукатор је у програму добровољног давалаштва крви. Члан је Управног одбора Међународног омладинског кампа Аустријског Црвеног крста од 2019. године. Координатор програма “Промоција хуманих вредности” и “Весела болница”. Учествује у дистрибуцији хуманитарне помоћи и помаже при Народној кухињи. Током 2020. Године осмислио је и био координатор пројекта ,,THE GREEN SOUP KITCHEN“ који је финансиран од стране Центра за сарадњу на Медитерану под окриљем Шпанског Црвеног крста, а чија сврха је била замена пластичних кеса које корисници Народне кухиње употребљавају за преузимање дневних следовања вишекратним памучним торбама од 100% памука како би се смањио утицај на животну средину. Задужен је за визуелни идентитет бројних програма и пројеката Црвеног крста Зрењанин. Учествује у изради билтена Црвеног крста Зрењанин и творац је презентација и кратких видео-спотова којима се представљају активности организације. Изузетан допринос у помоћи угроженом становништву дао је током ванредног стања изазваног пандемијом вируса Ковид-19.

Мирослав Копривица,

рођен 6. априла 1965. године у Зрењанину. Основну школу завршио 1979. године у Зрењанину, Средњу медицинску школу 1984. године у Зрењанину, Вишу медицинску школу 1994. године у Београду, а ту је завршио и Високе струковне студије 2004. године. Запослен у Дому здравља Зрењанин у служби за хитну медицинску помоћ од 1987.године. Волонтер у Црвеном крсту Зрењанин од 1995. године. Инструктор је прве помоћи. Активан у реализацији програма Црвеног крста, посебно у раду са подмлатком и омладином. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова. Члан је Управног одбора као и Комисије за прву помоћ Црвеног крста Војводине.

Татјана Лојовић,
професор информатике,

рођена 6. априла 1979. године. Завршила је Зрењанинску гимназију-општи смер 1997. године, а затим дипломирала 2004. године и стекла звање професор информатике. Од 2005. до 2008. године радила је као стручни сарадник за енглески језик у Предшколској установи Зрењанин, паралелно је била Организатор школе рачунара за децу и одрасле у ,,Lingua Educo“ и предавач енглеског језика у Друштву за стране језике и књижевност Зрењанин. 2008. године оснива ,,ОР Свет“ где је била директор, професор информатике и предавач енглеског. Да би 1980. године постала ПР Техничког факултета ,,Михајло Пупин“ у Зрењанину. Од 2013. године запослена је у Предшколској установи Зрењанин на радном месту стручни сраданик-медијатекар, а тренутно се налази на позицији помоћника директора ове Установе. Задужена је за организовање и координирање васпитно-образовог рада у вртићима, као и за координирање радом стручних служби Установе. Планира и реализује сарадњу са локалном заједницом, са стручним образовним институицијама. Организује рад вртића и задужена је за контриолисање здравствено-хигијенских услова у њима. Дала је велики допринос неговању и унаређењу дугогодишње успешне сарадње између Црвеног крста Зрењанин и Предшколске установа Зрењанин, у оквиру које се континуирано реализују различите заједничке активности на тему Здравих стилова живота, Дифузије – Ширења знања о Црвеном крсту, Борбе против трговине људима, Прве помоћи. Ова сарадња је још више учвршћена кроз реализацију заједничког пројекта ,,Инклузивно предшколско образовање и васпитање – С осмехом у вртић“.

Оливера Петровић,
дипломирани правник,

рођена 23. октобра 1950. године у Зрењанину,Основну школу и гимназију завршила у Зрењанину, Медицински факултет завршила у Београду, Специјализирала општу медицину. Магистрирала из области кардиологије. Радила у Дому здравља “Др. Бошко Вребалов“ више од 37 година. У пензији од 2014. године. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1977 године, па до данас. У току тог рада активно је учествовала у едукацији ученика средњих школа из области прве помоћи, у припреми учесника такмичења „Шта знаш о здрављу“ и пратила све програмске активности Општинске организације Црвеног крста Зрењанин и њених месних одбора, највише из области здравственог васпитања, учествовала у здравственом збривању избеглица у центрима за њихов смештај након њиховог прогона из Републике Хрватске, као и у свим активностима изазваним ванредним догађајима у Републици Србији (помоћ угроженима у поплавама, слање помоћи на угрожене терене и сл.). Била је делегат у Републичкој Скупштини Црвеног крста и члан у Покрајинској Комисији за здравство Црвеног крста. Као председник Црвеног крста Зрењанин нарочито се ангажовала на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Зрењанин.