Скупштина Црвеног крста Зрењанин за мандатни период 2022.-2026. година сходно Статуту Црвеног крста Зрењанин броји 25 чланова из основних облика организовања.

БИОГРАФИЈЕ ДЕЛЕГАТА

 др Соња Капелер Пушкарић

Рођена 23. октобра 1950. године у Зрењанину

Председница Црвеног крста Зрењанин. Основну школу и гимназију завршила у Зрењанину, Медицински факултет завршила у Београду, Специјализирала општу медицину. Магистрирала из области кардиологије. Радила у Дому здравља “Др. Бошко Вребалов“ више од 37 година. У пензији од 2014. године. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1977 године, па до данас. У току тог рада активно је учествовала у едукацији ученика средњих школа из области прве помоћи, у припреми учесника такмичења „Шта знаш о здрављу“ и пратила све програмске активности Општинске организације Црвеног крста Зрењанин и њених месних одбора, највише из области здравственог васпитања, учествовала у здравственом збривању избеглица у центрима за њихов смештај након њиховог прогона из Републике Хрватске, као и у свим активностима изазваним ванредним догађајима у Републици Србији (помоћ угроженима у поплавама, слање помоћи на угрожене терене и сл.). Била је делегат у Републичкој Скупштини Црвеног крста и члан у Покрајинској Комисији за здравство Црвеног крста. Као председник Црвеног крста Зрењанин нарочито се ангажовала на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Зрењанин.

др Николета Ковачев

Рођена 8. августа 1954. године у Зрењанину

Основну школу завршила у Торку, а гимназију у Вршцу 1973. године. Медицински факултет, педијатријску секцију, завршила у румунском универзитетском центру Клуж 1979. године. Тамо је завршила и специјализацију из педијатрије 1982. године. Од 1983. године ради у дечијем диспанзеру Дома здравља “Др. Бошко Вребалов” у Зрењанину. У Институту за ментално здравље у Београду је 1984. године завршила двосеместралну специјализовану едукацију “Ментална хигијена развојног доба”. Од 1987. па све до пензије је водила Развојно саветовалиште Дечијег диспанзера у Зрењанину. Дала је велики допринос отварању “Саветовалишта за младе” у Зрењанину. Од 1983. године је активиста Друштва Црвеног крста Југославије. Члан је Управног одбора Црвеног крста Зрењанин у 5 мандата, председник Комисије за организацију и развој, члан Комисије за здравство, Прву помоћ и учесник у бројним акцијама. Деци предшколског узраста држи радионице на теме “Ја и моје здравље” и о организацији, циљевима и начинима рада Црвеног крста. Посвећена је хуманитарном раду и предани волонтер Црвеног крста који је кроз дугогодишњи рад дао немерљив допринос раду и развоју организације. За свој рад у Црвеном крсту је награђена сребрним и златним знаком, затим Плакетом, а 2004. године и Медаљом Црвеног крста Југославије. Исте године добила је и Награду града Зрењанина за дугогодишњи професионални и волонтерски рад у педијатрији, а посебно са децом са инвалидитетом. Добитник је и Годишње награде Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва за дугогодишњи рад у примарној здравственој заштити за 2020. годину.

др Радивој Филипов

Рођен 27. децембра 1966. године у Зрењанину

Завршио је основну и Средњу медицинску школу у Зрењанину. Медицински факултет у Новом Саду завршио је 1995. године. Специјализацију из епидемиологије, положио је на Медицинском факултету у Новом Сад 2004. године. Од фебруара 1996. до јуна 2000. године, као лекар опште праксе, радио је у Дому здравља ,,Др Бошко Вребалов,, Зрењанин, у Здравственим станицама у Елемиру, Ечки и Лукином селу. Од јула 2000. године запослен у Заводу за јавно здравље Зрењанин, Центар за контролу и превенцију болести, најпре као лекар на специјализацији, а од фебрура 2004. године као лекар специјалиста епидемиологије. Од септембра 2015. године, ради на пословима начелника Центра за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Зрењанин. Од 2020. године члан је Кризног штаба за ванредне ситуације за Средњобанатски округ. Допринос развоју организације дао је у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (реализација предавања у области превенције ХИВ-а и полно преносивих болести). Члан је Управног одбора Црвеног крста Зрењанин и председник Комисије за здравствену делатност од 2018. године.

Лука Мандић

Рођен 20. новембра 1998. године у Зрењанину

Похађао је Зрењанинску гимназију (2013-2017), тренутно је студент Медицинског факултета одсек Стоматологија (Универзитет у Приштини). Дугогодишњи волонтер Црвеног крста Зрењанин који даје допринос успешном организовању и реализацији акција добровољног давања крви. Едукатор је у програму добровољног давалаштва крви. Члан је Управног одбора Међународног омладинског кампа Аустријског Црвеног крста од 2019. године. Координатор програма “Промоција хуманих вредности” и “Весела болница”. Учествује у дистрибуцији хуманитарне помоћи и помаже при Народној кухињи. Током 2020. Године осмислио је и био координатор пројекта ,,THE GREEN SOUP KITCHEN“ који је финансиран од стране Центра за сарадњу на Медитерану под окриљем Шпанског Црвеног крста, а чија сврха је била замена пластичних кеса које корисници Народне кухиње употребљавају за преузимање дневних следовања вишекратним памучним торбама од 100% памука како би се смањио утицај на животну средину. Задужен је за визуелни идентитет бројних програма и пројеката Црвеног крста Зрењанин. Учествује у изради билтена Црвеног крста Зрењанин и творац је презентација и кратких видео-спотова којима се представљају активности организације. Изузетан допринос у помоћи угроженом становништву дао је током ванредног стања изазваног пандемијом вируса Ковид-19.

Мирослав Копривица

Рођен 6. априла 1965. године у Зрењанину

Основну школу завршио 1979. године у Зрењанину, Средњу медицинску школу 1984. године у Зрењанину, Вишу медицинску школу 1994. године у Београду, а ту је завршио и Високе струковне студије 2004. године. Запослен у Дому здравља Зрењанин у служби за хитну медицинску помоћ од 1987.године. Волонтер у Црвеном крсту Зрењанин од 1995. године. Инструктор је прве помоћи. Активан у реализацији програма Црвеног крста, посебно у раду са подмлатком и омладином. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова. Члан је Управног одбора као и Комисије за прву помоћ Црвеног крста Војводине.

Татјана Лојовић

Рођена 6. априла 1979. године у Зрењанину

Завршила је Зрењанинску гимназију-општи смер 1997. године, а затим дипломирала 2004. године и стекла звање професор информатике. Од 2005. до 2008. године радила је као стручни сарадник за енглески језик у Предшколској установи Зрењанин, паралелно је била Организатор школе рачунара за децу и одрасле у ,,Lingua Educo“ и предавач енглеског језика у Друштву за стране језике и књижевност Зрењанин. 2008. године оснива ,,ОР Свет“ где је била директор, професор информатике и предавач енглеског. Да би 2012. године постала ПР Техничког факултета ,,Михајло Пупин“ у Зрењанину. Од 2013. године запослена је у Предшколској установи Зрењанин на радном месту стручни сраданик-медијатекар, а тренутно се налази на позицији помоћника директора ове Установе. Задужена је за организовање и координирање васпитно-образовог рада у вртићима, као и за координирање радом стручних служби Установе. Планира и реализује сарадњу са локалном заједницом, са стручним образовним институицијама. Организује рад вртића и задужена је за контриолисање здравствено-хигијенских услова у њима. Дала је велики допринос неговању и унаређењу дугогодишње успешне сарадње између Црвеног крста Зрењанин и Предшколске установа Зрењанин, у оквиру које се континуирано реализују различите заједничке активности на тему Здравих стилова живота, Дифузије – Ширења знања о Црвеном крсту, Борбе против трговине људима, Прве помоћи. Ова сарадња је још више учвршћена кроз реализацију заједничког пројекта ,,Инклузивно предшколско образовање и васпитање – С осмехом у вртић“.

Андреа Нађ

Рођена 6. марта 1970. године у Зрењанину

Дипломирала на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, смер Професор информатике 2000. године. Запослена у Медицинској школи Зрењанин и основној школи „Ђура Јакшић“ Перлез. Волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1999. године. Положила приправнички испит у Црвеном крсту Зрењанин 9. јула 2001. године. У оквиру волонтерског ангажовања ради на одржавању информационог система дистрибуција робе првобитно путем ЛЦРС система, касније Хјубие систем. Помаже у евидентирању и дистрибуцији помоћи, као и у организацији традиционалних активности и такмичења. Едукатор је у Програму борбе пртив трговине људима људима, Промоција хуманих вредности, Међународно хуманитарно право и Дифузија. На ове теме реализује предавња и радионице са ученицима основних и средњих школа. Учествује у организацији акција добровољног давалаштва крви, дајући технику подршку. Органузује и анимира ученике за учешће у Трци за срећније детињство, квизу ,,Шта знаш о здрављу?“ и ,,Шта знаш о Црвеном крсту?“, различитим ликовно-литерарним конкурсима. Учествовала је у раду са избеглим и расељеним лицима и евидентирању евакуисаних са поплављених подручја Обрновац 2014. године. Била је помоћ на терену након земљотреса у Краљеву 2010. године. Посебно је посвећена раду са особама са посебним потребама. Организација екскурзија и одлазака на море за социјално угрожену децу и децу са посебним потребама.

Бојана Молнар

Рођена 3. јула 1962. године у Зрењанину

Дипломирани биолог, дипломирала 1989. на Природно-математичком факултету у Београду, одсек биологија. Тренутно запослена у ОШ ,,2.октобар“ у Зрењанину као наставник биологије,педагошки саветник. Добитник је Награде за најбољег едукатора Србије удружења ,,Живојин Мишић“ у 2021. години, као и Златног знака Црвеног крста Србије. Секретар је Подружнице у ОШ ,,2.октобар“ и делегат у Скупштини Црвеног крста

Зрењанин од 2014. године. Доприноси развоју Црвеног крста Зрењанин у раду са подмлатком и омладином. Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским основним школама.

Бојана Томић

Рођена 21. марта 1979. год, у Коњицу, БиХ

Медицинску школу завршила у Зрењанину 1998. године. Одмах по завршетку средње школе засновала радни однос у Дому здравља „ др Бошко Вребалов“ у Зрењанину, у Служби опште медицине. Као стипендиста установе 2003. године уписала је Високу здравствену школу струковних студија у Земуну и 2006. стекла диплому Више медицинске сестре. Од октобра 2020. године распоређена на место више медицинске сестре, координатора у Световалишту за младе Дома здравља др Бошко Вребалов“. Негујући успешну дугогодишњу сарадњу са Црвеним крстом реализује едукативне радионице, што је основна форма рада Саветовалишта. Посебно је посвећена едукацији младих у области Превенције трговине људима , болести зависности и полно преносивих болести. Активо укључује младе волонтере у рад Саветовалишта.

Горан Јањић

Рођен 1959. године у Зрењанину

Основну школу и Гимназију завршио у Зрењанину. Дипломирао на Природно-математичком факултету 1983. године на катедри за Биологију. Магистарску тезу одбранио је 1988. год. на Катедри за биолологију Природно – математичког факултета Универзитета у Београду док је докторску дисертацију одбранио у Ректорату Универзитета у Београду 2012 године. Дисертацију је урадио на Машинском факултету Београд, катедра за аутоматику, група за Биомедицински инжењеринг и биоаутоматику. У својој досадашњој каријери објавио је 20 научних радова. Запослен у Медицинској школи Зрењанин, ОШ ,,Јован Дучић“ у Клеку и ОШ ,,Славко Родић“ у Лазареву. Дугогодишњи је сарадник Црвеног крста Зрењанин. Посебно се истакао у раду са подмлатком и омладином. Посвећен је едукацији младих и имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским школама, посебно прве помоћи. Члан је Скупштине Црвеног крста Зрењанин од 2014. године.

Горан Маринковић

Рођен 8. јула 1970. године у Пријепољу

Инжењер технологије и дипломирани инжењер Менаџмента. Од 2012. године директор Културног центра Зрењанин. Током претходних година, почев од примене новог Закона о трансфузијској медицини, а посебно током периода ванредног стања, дао је немерљив допринос несметаном одржавању акција добровољног давања крви обезбеђујући услован простор за одржавање истих. Одлична сарадња на пољу добровољног давалаштва крви учвршћена је кроз подршку волонтерском сервису Црвеног крста Зрењанин у виду обезбеђивања превоза за реализацију активности и програма.

Гордана Пајовић

Рођена 28. априла 1974. године у Зрењанину

Средњу Медицинску школу завршила у Зрењанину, смер стоматолошка сестра техничар, а потом и Вишу Медицинску школу у Земуну, смер-медицинска сестра техничар. Специјалистичке студије завршила на Високој струковној школи у Земуну, смер-методика наставе здравствене неге. Од 1997. до 1999. године радила на одељењу педијатрије Зрењанинске Опште болнице ,,Ђорђе Јоановић“ као медицинска сестра техничар. Од 1999. године запослена на неодређено време у Медицинској школи Зрењанин као наставник здравствене неге. Ангажована је на плану стручног рада у првој помоћи и на имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским средњим школама. Значајан допринос је дала у области медицинске едукације грађана и мотивације ученика средњих школа у оквиру добровољног давалаштва крви. Учествује у припреми квиз такмичења ,,Шта знаш о здрављу?“, активно ради на укључивању ученика и наставника у ову активност. Председник је Комисије за прву помоћ Црвеног крста Зрењанин у мандатном периоду 2018.-2022. године. Секретар је Подружнице у Средњој медицинској школи у Зрењанину и члан Скупштине Црвеног крста Зрењанин у два сазива.

Дарко Јоњев

рођен 29. августа 1970. године у Зрењанину

Основну и средњу школу завршио у Зрењанину. Дипломирао психологију на Филозофском факултету у Новом Саду, 2000. године. Запослен у ОСШ “9. мај” као школски психолог. Као запослени у школи остварио одличан контакт и сарадњу са зрењанинским Црвеним крстом кроз више пројеката који су обухватали рад са децом са сметњама у развоју. Члан скупштине Црвеног крста од 2018. године.

Др Драгана (Димитријевић) Сабовљев

Рођена је 7. августа 1971. године у Зрењанину

Основну и средњу школу завршила је у Зрењанину, а студије Опште књижевности и теорије књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, на Катедри за библиотекарство и информатику, магистрирала је 2007, а докторирала 2014. године и стекла звање дипломирани библиотекар саветник. Од 1996. године запослена је у Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину. Радила је на пословима библиотекара, директора, уредника, редактора, лектора и коректора. Чланица је редакције, уредница рубрике „Библиотеке“, стручни редактор, лектор и коректор у Читалишту: научном часопису за теорију и праксу библиотекарства (М51 – истакнути научни часопис националног значаја), Градске библиотеке у Панчеву и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Чланица је Програмског одбора Научног скупа „Библиотеке и идентитет“ Градске библиотеке Панчево и Редакционог одбора за припрему Зборника са овога скупа. Такође је чланица Програмског комитета и рецензент у ECIL-у (Еuropean Conference on Information Literacy – Европска конференција о инфомационој писмености).Добитница је Награде за најбољег библиотекара у 2019. години Библиотекарског друштва Србије. Говори енглески и италијански језик. Уредила је, урадила лектуру, коректуру и стручну редакцију великог броја монографија и серијских публикација, а самостално или у коауторству објавила је преко 50 радова у стручној периодици и монографијама. За књигу Традиција хуманости: 140 година Црвеног крста Зрењанин, Филипа Крчмара, Александре Танасијевић и Весне Каравида (Зрењанин: Црвени крст, 2020) урадила је лектуру, коректуру и редакцију текста. Председница је жирија за литерарне радове на Конкурсу Црвеног крста Крв живот значи. Учествовала је у низу хуманитарних активности које организују зрењанинска Библиотека, НУРДОР и Црвени крст.

Маргит Куцора

Рођена 25. марта 1942. године у Кикинди

Дипломирани правник у пензији. Активни члан Црвеног крста Зрењанин од 2008. године. Била је секретар у два мандата а сада је председник Основне организације Црвеног крста Зрењанин ,,Доситеј Обрадовић“. Учесник је многобројних хуманитарнихакција. Помаже приликом прикупљања и поделе хуманитарне помоћи. Организатор је акција добровољног давања крви у Месној заједници ,,Доситеј Обрадовић“. Дуги низ година је активна у реализацији Програма „Брига о старијима“ у својој средини.

Маријана Николић

Рођена 10. јула 2002. године у Зрењанину

Похађала је Зрењанинску гимназију, сада је студент на Правном факултету у Новом Саду смер Право, безбедност и унутрашњи послови. Била је председница Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин у периоду од 2017. до 2021.године. Током свог мандата дала је огроман допринос јачању сарадње са младим волонтерима других организација као и омасовљавању чланства. Тренер је у Пограму борбе против трговине људима у оквиру кога активно реализује предавања и радионице за различите узрасне групе. Реализује предавања на тему Дифузије – ширења знањао Међународном хуманитарном праву и Основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Члан је Комисије за службу тражеа и дифузију. Пружа помоћ у реализацији акција добровољног давалаштва крви и организацији Омладинских кампова Црвеног крста Зрењанин. Администраторје сајта и друштвених мрежа Црвеног крста Зрењанин.

Марио Хајду

Рођен 10. децембра 1977. године

Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду ДЕартмен за друмски и градски саобраћај и стекао звање Мастер инжењер саобраћаја. Од 2019. године поседује лиценцу за одговорно лице за безбедност саобраћаја у превозу терета, од 2017. године положен стручни испит-лиценцу за предавача теоријске обуке у ауто школама. Судски је вештак у области саобраћај, експертиза саобраћајних незгода и процена штете на моторним возилима. Предавач је у теоријској обуци у ауто школи. Од 2017. године помоћник је директора у Техничкој школи Зрењанин. Дугогодишњи волонтер Црвеног крста Зрењанин који је посвећен имплементацији програма Црвеног крста, посебно програма Прве помоћи и добровољно давалаштва крви, код ученика средњих школа.

Милица Масал

Стрковна медицинска сестра запослена у Дому здравља ,,Др Бошко Вребалов“ у Зрењанину у Центру за превентивне услуге. Секретар је Подружнице Црвеног крста Зрењанин у Дому здравља ,,Др Бошко Вребалов“ Зрењанин и члан Скупштине од 2014. године. Доприноси развоју Црвеног крста Зрењанин у здравствено-превентивном раду. Активно учествује и пружа подршку у реализацији активности које имају здравствено-превентивни карактер (акције мерења притиска и шећера у крви). Радо се укључује и даје свој доприос обележавању важних датума као што су Светски дан здравља, Национални и Светски дан борбе против пушења, Светски дан срца и др.

Мирослав Сладојевић

Рођен 6. децембра 1975. године у Зрењанину

Средњу војну школа РВ и ПВО завршио у Сарајеву 1994. године и стекао звање техничар за електронску опрему ваздухоплова. Дипломирао на факултету за менаџмент Униврзитет Мегатренд, Београд 2009. године чиме стиче звање дипломираног економисте у области менаџмента. Има 23 године радног стажа. У Војсци Југославије је радио у периоду од 1994. до 2000. године, у јединици Ратног ваздухопловства, као техничар за радио-радарску опрему ваздухоплова. Од 2000. године ради у Градској управи Града Зрењанина на следећим пословима:
Радник Службе обезбеђења – од 01.2000. до 05.2003.године,
Координатор Службе обезбеђења – од 05.2003. до 01.2004.године,
Референт за приватно предузетништво – од 01.2004. до 06.2006.године,
Комунални инспектор – од 06.2006. до 03.2011.године,
Шеф Одсека комуналне инспекције – 03.2011. до 11.2011.године,
Начелник Одељења комуналне полиције – од 11.2011. до 09.2012.године,
Шеф Одсека комуналне инспекције – 09.2012. до 03.2013.године,
Шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације – од 03.2013. до данас.
Члан је Градског штаба за ванредне ситуације Града Зрењанина од 2013.године. Руководилац је стручно-оперативног тима за спашавање од поплава.
Члан је стручно-оперативног тима зимске службе.

Оливера Јовић

Рођена 26. јула 1966. године у Зрењанину

Основну и средњу школу завршила у Зрењанину. Потом је уписала Педагошку академију у Кикинди и стекла звање наставник разредне наставе. По отварању Учитељског факултета у Сомбору уписује исти и стиче звање професора разредне наставе. Од завршетка факултета радила у ОШ,,Соња Маринковић“ Зрењанин. Од 1996. године ради у ОШ,,Петар Петровић Његош“ у Зрењанину и тиме добија и задужење председника омладине Црвеног крста у ОШ ,,Петар Петровић Његош“. Активно анимира своју средину за учешће у ликовно-литерарним конкурсима Црвеног крста, као и за учешће на такмичењима ,,Шта знаш о здрављу“ и такмичењима из прве помоћи.Организатор је акција сакупљања гардеробе за социјално угрожене ученике, акције ,,Пакетић за свако дете“ у току новогодишњих празника и ,,Трке за срећније детињство“. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењаин, који се изузетно истакао у раду са подмлатком и омладином и у имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским основним школама.

Рада Јованов-Вуковић

Рођена 29. априла 1964. године у Зрењанину

Завршила je Факултет народне одбране на Београдском универзитету и специјалистичке студије на Факултету безбедности у Београду. Одбранила је специјалистички рад на тему „Одговор заједнице на потенцијалне ризике на подручју Зрењанина“ и стекла стручан назив специјалисте менаџмента интегрисане заштите. Запослена je у Министарству унутрашњих послова, Одељењу за ванредне ситуације у Зрењанину, у чину Потпуковника полиције, ради на пословима Шеф Одсека за цивилну заштиту и управљање ризиком. Начелник је Градског штаба за ванредне ситуације Града Зрењанина и члан је Окружног штаба за ванредне ситуације Средњобанатског управног округа Зрењанин, задужена је за оперативнe послове у Окружном штабу за ванредне ситуације. Организатор је и и учесник великог броја вежби цивилне заштите. Ангажована је на плану стручног рада у припреми и деловању у несрећама. Члан је Скупштине Црвеног крста Зрењанин од 2018. Године.

Смиља Недељков

Рођена 28. јуна 1956. године у Зрењанину

У Зрењанину је завршила основну и средњу школу. Школске 1975./76. уписала је студије на Институту за биологију у Новом Саду које је и завршила 1980. године. Радила је десет година као биолог у лабораторији Рибњака “Ечка”, а од 1993. године па до одласка у пензију била је запослена као професор биологије у Зрењанинској гимназији. Још у време похађања средње школе прикључила се као волонтерка Црвеном крсту. Касније, током своје радне каријере, постаје активиста и едукатор прве помоћи, а посебно је била ангажована у промоцији хуманих вредности међу људима са нагласком на развијање свести у сегменту добровољног давалашта крви. Паралелно са овим активностима била је укључена у реализацији многих школско-пројектних и такмичарских активности из њеног професионалног домена. У неколико наврата била је и делегат Скупшине Црвеног крста Зрењанин. Секретар је Подружнице Црвеног крста Зрењанин у Зрењанинској гимназији. До законски дозвољене старосне границе била је активни добровољни давалац крви.

Соња Вујаковић

Рођена 29. новембра 1970. године у Зрењанину

Учитељица је са стажом од 27 година у ОШ ,,Ђура Јакшић“ у Зрењанину. Оснивач и заступник удружења “Колорино стваралаштво”. Учествовала је у организовању бројних манифестација града Зрењанина – “Буђење пролећа”, “Новогодишње представе за децу града”(писац, режисер, водитељ креативног драмског процеса), “Ноћ истраживача” (спајање уметности са науком). Велики допринос даје у програмским активностима везаним за промоцију хуманих вредности, подмладак и омладину и остале традиционалне активности Црвеног крста, као што су Сунчана јесен живота, Крв живот значи и др. Подстиче запослене и ученике на солидарност и хуманост и организује хуманитарне сабирне акције. Члан Скупштине Црвеног крста Зрењанин од 2018. године.

Тања Дуловић

Рођена 1. јануара 1964. године у Зрењанину

Професор народне одбране, специјалиста безбедности из области кризног менаџмента, резервни артиљеријски капетан, управница студентског дома “Михајло Предић др Миша” у Зрењанину, председница Организације резервних војних старешина Зрењанина, чланица Управног одбора Савеза организација резервних војних старешина Србије. Сарадник Центра за анализу ризика и управљање кризама(ЦАРУК) из Београда. Активна је у хуманитарном раду, на подизању свести, едукацијама, промоцији и помоћи грађанима.

Тивадар Борбељ

Рођен 19. августа 1990. године у Зрењанину

Дипломирао на Високој школи новинарства на мађарском језику у Суботици 2010. године. Новинар и дописник је неколико штампаних новина и интернет страница на мађарском и српском језику, привремено ради као учитељ у боравку у Основној школи „Серво Михаљ“, као и члан Савета Месне заједнице „Мужља“, где је задужен за информисање грађана и за социјална питања. Тренутно ради у Канцеларији за дијаспору на мађарском језику за Средњебанатски округ. Члан је Основне организације Црвеног крста Мужља и Црвеног крста Зрењанин од 2017. године, члан Скупштине Црвеног крста Зрењанин и у претходном сазиву. Течно говори мађарски, српски, енглески и немачки језик. Дугогодишњи је волонтер и даје допринос у областима организационог развоја и међународној сарадњи.