Секретар

Александра Танасијевић,
дипл. инг. маш. струке,

рођена је 1. јануара 1970. године. Завршила је ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину и специјалистичке студије на Факултету безбедности у Београду. Одбранила је специјалистички рад на тему „Место и улога организације Црвеног крста у управљању ризицима на нивоу локалне заједнице“ и стекла стручан назив специјалисте менаџмента интегрисане заштите 2007. године. Члан је Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2010. до 2014. године. Члан је Комисије за деловање у несрећама Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2006. Године до данас а у мандатном периоду 2014. – 2018. година је именована за председника исте. Члан је Комисије за деловање у несрећама Управног одбора Црвеног крста Србије од 2010. године до 2014. године а у мандатном периоду 2014. – 2018. година је именована за потпредседника исте. Почев од 2002. године редован је члан Градског штаба за ванредне ситуације и Окружног штаба за ванредне ситуације Средњобанатског управног округа као и Савета за одбрану и безбедност града Зрењанина. Члан је оперативног тима за збрињавање Градског штаба за ванредне ситуације. Поред организације Црвеног крста ангажована је као члан Управног одбора Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Сунцокрет“ у Зрењанину почев од 2008. године. Током 2009. године, након осмогодишње паузе иницирала је обнављање рада „Народне кухиње“ Црвеног крста као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Зрењанина. Поборник је идеје о потреби интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Зрењанин чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду. Иницијатор је формирања новог дистирбутивног пункта „Народне кухиње“ и магацина Црвеног крста у јединственом простору кој би омогућио хуманије и безбедније услове за пружање помоћи угроженим суграђанима и обезбедио потребан ниво достојанства примаоцима помоћи. Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста у Зрењанину захваљујући чијим средствима је између осталог реконструисана Велика сала зграде Црвеног крста. Члан је Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи на Универзитету у Новом Саду за школску 2016/2017 годину. (одлука Сената Универзитета у Новом Саду од 8. септембра 2016. године) и координатор реализације обуке за све студенте прве године Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину током школске 2016/2017 године. И сама вишеструки добровољни давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних даваоца крви и залаже се за остваривање права добровољних давалаца крви. Похађала је већи број семинара, курсева и учествовала је на саветовањима на тему различитих аспеката деловања и пословања организације Црвеног крста. Доласком на чело Црвеног крста Зрењанин 2002. године интензивира рад са младима, имплементира у рад програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе протв трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности. Покреће рад Ликовне секције Црвеног крста Зрењанин која успешно ради и данас. Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни опоравак у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Црна Гора). 

Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Зрењанина на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу Организације. Добитник је Награде града Зрењанина 2015. године за промовисање волонтерског рада, хуманих вредности и успешно руковођење организацијом Црвеног крста у граду Зрењанину.