Председник управног одбора

 др Соња Капелер Пушкарић,

рођена 23. октобра 1950. године у Зрењанину,Основну школу и гимназију завршила у Зрењанину, Медицински факултет завршила у Београду, Специјализирала општу медицину. Магистрирала из области кардиологије. Радила у Дому здравља “Др. Бошко Вребалов“ више од 37 година. У пензији од 2014. године. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1977 године, па до данас. У току тог рада активно је учествовала у едукацији ученика средњих школа из области прве помоћи, у припреми учесника такмичења „Шта знаш о здрављу“ и пратила све програмске активности Општинске организације Црвеног крста Зрењанин и њених месних одбора, највише из области здравственог васпитања, учествовала у здравственом збривању избеглица у центрима за њихов смештај након њиховог прогона из Републике Хрватске, као и у свим активностима изазваним ванредним догађајима у Републици Србији (помоћ угроженима у поплавама, слање помоћи на угрожене терене и сл.). Била је делегат у Републичкој Скупштини Црвеног крста и члан у Покрајинској Комисији за здравство Црвеног крста. Као председник Црвеног крста Зрењанин нарочито се ангажовала на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Зрењанин.

Подпредседник управног одбора

др Николета Ковачев, педијатар,

рођена 8. августа 1954 у Зрењанину. Основну школу завршила у Торку, а гимназију у Вршцу 1973. године. Медицински факултет, педијатријску секцију, завршила у румунском универзитетском центру Клуж 1979. године. Тамо је завршила и специјализацију из педијатрије 1982. године. Од 1983. године ради у дечијем диспанзеру Дома здравља “Др. Бошко Вребалов” у Зрењанину. У Институту за ментално здравље у Београду је 1984. године завршила двосеместралну специјализовану едукацију “Ментална хигијена развојног доба”. Од 1987. па све до пензије је водила Развојно саветовалиште Дечијег диспанзера у Зрењанину. Дала је велики допринос отварању “Саветовалишта за младе” у Зрењанину. Од 1983. године је активиста Друштва Црвеног крста Југославије. Члан је Управног одбора Црвеног крста Зрењанин у 5 мандата, председник Комисије за организацију и развој, члан Комисије за здравство, Прву помоћ и учесник у бројним акцијама. Деци предшколског узраста држи радионице на теме “Ја и моје здравље” и о организацији, циљевима и начинима рада Црвеног крста. Посвећена је хуманитарном раду и предани волонтер Црвеног крста који је кроз дугогодишњи рад дао немерљив допринос раду и развоју организације. За свој рад у Црвеном крсту је награђена сребрним и златним знаком, затим Плакетом, а 2004. године и Медаљом Црвеног крста Југославије. Исте године добила је и Награду града Зрењанина за дугогодишњи професионални и волонтерски рад у педијатрији, а посебно са децом са инвалидитетом. Добитник је и Годишње награде Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва за дугогодишњи рад у примарној здравственој заштити за 2020. године