Председник надзорног одбора

Адвокат Поповић Зоран,
дипломирани правник,

рођен 18. фебруара 1956. године у Зрењанину. Основну школу завршио у Зрењанину, а затим и Зрењанинску гимназију. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломирани правник. Након завршеног факултета радно искуство стекао радећи у ГИК Банату као дипломирани правник од 1982-1992, где је у току рада положио државни стручни испит. Три године провео је живећи и радећи у Израелу. 1997. године, након положеног правосудног испита, уписује се у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине и од тада се бави адвокатуром. Након учешћа на семинарима о правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у организацији Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање 2006. године стиче сертификат за учешће у поступцима против малолетних учинилаца кривичних дела. Посвећени је волонтер Црвеног крста Зрењанин преко скоро 30 година, активни учесник у свим акцијама, члан Управног одбора Црвеног крста Зрењанин у 6 сазива, члан Савета Службе тражења, ангажован је у добровољном давалаштву крви и сам је вишеструки добровољни давалац крви и добитник признања за 75 пута дату крв.

Чланови надзорног одбора

Адвокат Асани Хава,
дипломирани правник,

рођена 27. јула 1966. године у Зрењанину. Основну школу и Гимназију завршила у Зрењанину. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Након завршеног приправничког стажа у Привредном суду у Зрењанину, полаже правосудни испит и од тада се активно бави адвокатуром. Дугогодишњи члан Црвеног крста Зрењанин. Покретач многих акција, предано ради на промоцији принципа и активности Црвеног крста у заједници. Као дипломирани правник пружа правну помоћ избеглим и расељеним лицима, као и лицима у стању социјалне потребе. Обавља функцију члана Надзорног одбора Црвеног крста Зрењанин већ 5 мандатних периода, од 2006. године.

Миленко Цукућан,
економиста,

рођен је 12. фебруара 1958. године у Зрењанину. Завршио је Вишу економско – комерцијалну школу у Новом Саду. Радио у Месној заједници “Жарко Зрењанин” у Зрењанину од 1983.-1989.године, у Општинској управи од 1989-1991.г., од 1991.-2011.г. у Војном одсеку Зрењанин, а од 2011.г. до данас у Градској управи Града Зрењанина, на пословима одбране. Активиста у друштвеним, спортским и хуманитарним организацијама. У Црвеном крсту Зрењанин од 2005. године, члан Управног одбора Црвеног крста Зрењанин од 2006. године, обављао је низ руководећих функција у Комисијама. Посебан допринос даје на плану припрема и деловања у несрећама.