ПРЕДСЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗРЕЊАНИН

Комисија за организацију и развој

Председник: др Николета Ковачев, педијатар,

рођена 8. августа 1954 у Зрењанину.  Основну школу завршила у Торку, а гимназију у Вршцу 1973. године. Медицински факултет, педијатријску секцију, завршила у румунском универзитетском центру Клуж 1979. године. Тамо је завршила и специјализацију из педијатрије 1982. године. Од 1983. године ради у дечијем диспанзеру Дома здравља “Др. Бошко Вребалов” у Зрењанину. У Институту за ментално здравље у Београду је 1984. године завршила двосеместралну специјализовану едукацију “Ментална хигијена развојног доба”. Од 1987. па све до пензије је водила Развојно саветовалиште Дечијег диспанзера у Зрењанину. Дала је велики допринос отварању “Саветовалишта за младе” у Зрењанину. Од 1983. године је активиста Друштва Црвеног крста Југославије. Члан је Управног одбора Црвеног крста Зрењанин у 5 мандата, председник Комисије за организацију и развој, члан Комисије за здравство, Прву помоћ и учесник у бројним акцијама. Деци предшколског узраста држи радионице на теме “Ја и моје здравље” и о организацији, циљевима и начинима рада Црвеног крста. Посвећена је хуманитарном раду и предани волонтер Црвеног крста који је кроз дугогодишњи рад дао немерљив допринос раду и развоју организације. За свој рад у Црвеном крсту је награђена сребрним и златним знаком, затим Плакетом, а 2004. године и Медаљом Црвеног крста Југославије. Исте године добила је и Награду града Зрењанина за дугогодишњи професионални и волонтерски рад у педијатрији, а посебно са децом са инвалидитетом. Добитник је и Годишње награде Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва за дугогодишњи рад у примарној здравственој заштити за 2020. годину.

Комисија за добровољно давалаштво крви

Председник: Соња Јовић,
мастер професор,

рођена 24. децембра 1970. године. Средњу медицинску школу завршила је у Зрењанину, а потом Факултет за физичку културу у Новом Саду. Дугогодишња је волонтерка Црвеног крста Зрењанин, која се посебно истакла у раду са омладином у области добровољног давалаштва крви, посвећени је мотиватор и едукатор у овој области. Организатор је и реализатор матурантских акција добровољног давања крви за зрењанинске средњошколце. Члан је Комисије за добровољно давалаштво крви у мандатном периоду 2014.-2018.

Комисија за прву помоћ

Председник: Гордана Пајовић,
наставник здравствене неге,

рођена 28. априла 1974.  године у Зрењанину. Средњу Медицинску школу завршила у Зрењанину, смер стоматолошка сестра техничар, а потом и Вишу Медицинску школу у Земуну, смер-медицинска сестра техничар. Специјалистичке студије завршила на Високој струковној школи у Земуну, смер-методика наставе здравствене неге. Од 1997. до 1999. године радила на одељењу педијатрије Зрењанинске Опште болнице ,,Ђорђе Јоановић“ као медицинска сестра техничар. Од 1999. године запослена на неодређено време у Медицинској школи Зрењанин као наставник здравствене неге. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и на имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским средњим школама.

Комисија за рад са подмладком и омладином

Председник: Оливера Јовић,
професор разредне наставе,

рођена 26. јула 1966. године у Зрењанину. Основну и средњу школу завршила у Зрењанину. Потом је уписала Педагошку академију у Кикинди и стекла звање наставник разредне наставе. По отварању Учитељског факултета у Сомбору уписује исти и стиче звање професора разредне наставе. Од завршетка факултета радила у ОШ,,Соња Маринковић“ Зрењанин. Од 1996. године ради у ОШ,,Петар Петровић Његош“ у Зрењанину и тиме добија и задужење председника омладине Црвеног крста у ОШ ,,Петар Петровић Његош“. Активно анимира своју средину за учешће у ликовно-литерарним конкурсима Црвеног крста, као и за учешће на такмичењима ,,Шта знаш о здрављу“ и такмичењима из прве помоћи.Организатор је акција сакупљања гардеробе за социјално угрожене ученике, акције ,,Пакетић за свако дете“ у току новогодишњих празника и ,,Трке за срећније детињство“. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењаин, који се изузетно истакао у раду са подмлатком и омладином и у имплементацији програма Црвеног крста у зрењанинским основним школама.

Комисија за социјални рад

Председник: Оливера Лисица,
наставник-дефектолог,

рођена 23. фебруара 1970. године у Зрењанину. Завршила Педагошку академију у Кикинди 1990. године, а затим Педагошки факултет у Сомбору и стекла звање мастер учитељ. 2005. године уписује Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, Магистарске студије – олигофренологија. Специјализацију је завршила на Институту за ментално здравље у Београду на тему Општа и специфична реедукација психомоторике са релаксацијом. Радила је као учитељ у основној школи ,,Милош Црњански“ у Србском Итебеју, затим као наставник-дефектолог у ОСШ ,,9. Мај“ а у периоду од 2013. до 2017. године била је начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе града Зрењанина. Од 2017. године је директор Центра за социјални рад града Зрењанина. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Зрењанин који је ангажован на програмима социјалне заштите. Ангажована је у области психосоцијалне подршке и на унапређењу услуга социјалне заштите у организацији.

Комисија за задравствену делатност

Председник: др Радивој Филипов, специјалиста епидемиологије,

рођен 27.децембра 1966.  године у Зрењанину, где је завршио основну и Средњу медицинску школу. Медицински факултет у Новом Саду завршио је 1995. године. Специјализацијализацију из епидемиологије, положио је на Медицинском факултету у Новом Сад 2004. године. Од фебруара 1996. до јуна 2000. године, као лекар опште праксе, радио је у Дому здравља ,,Др Бошко Вребалов,, Зрењанин, у Здравственим станицама у Елемиру, Ечки и Лукином селу. Од јула 2000. године запослен у Заводу за јавно здравље Зрењанин, Центар за контролу и превенцију болести, најпре као лекар на специјализацији, а од фебрура 2004. године као лекар специјалиста епидемиологије. Од септембра 2015. године, ради на пословима начелника Центра за контролу и превенцију болести, Завода за јавно здравље Зрењанин. Допринос у развоју организације дао је у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду ( реализација предавања у области превенције ХИВ-а и полно преносивих болести).

Комисија за деловање у несрећама

Председник: Борис Војинов, струковни радни терапеут, дипломирани,

рођен 7. октобра 1988. године у Зрењанину. Средњу медицинску школу завршио у Зрењанину, а потом и Високу здравствену школу струковних студија у Београду и стекао звање струковни радни терапеут. Поседује положен стручни испит за инструктора прве помоћи сертификова од стране Црвеног крста Србије. Лиценциран за интруктора прве помоћи за полазнике ауто-школа од стране Министарства здравља Републике Србије. Био је стални члан такмичарске екипе у пружању прве помоћи Црвеног крста Зрењанин. Завршио је успешно семинар ,,Весела болница“ и поседује звање вршњачког едукатора у Програму борбе против трговине људима. Активно је био ангажован у реализацији пројекта Црвеног крста ,,Инклузија ромске деце“. Један је од креатора програма ,,Сигурније школе, отпорније заједнице“ који реализује Црвени крст Србије и координатор је овог програма у Зрењанину.У периоду од 1. августа 2013. до 5. априла 2022. године био је запослен у Црвеном крст Зрењанин на радном месту Стручни сарадник за подмладак и омладину, прву помоћ, деловање у несрећама и здравствено превентивне делатности. Током тог периода вршио је обуке грађана у пружању прве помоћи као и припреме екипа прве помоћи за такмичења. Задужен је за обуке Општинских јединица за деловање у несрећама као инструктор Црвеног крста Војводине. Био је члан Општинске јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Зрењанин. Организатор је и реализатор бројних тренинга/обука за делове Општинске вишенаменске теренске јединице и Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин у циљу припреме и адекватног одговора на несреће.

Комисија за службу тражења и дифузију

Председник: Ненад Домјесков,
мастер правник,

рођен 2. маја 1991. године у Зрењанину. Завршио средњу Економско трговинска школу “Јован Трајковић” (смер правни техничар). Дипломирао на Правнoм факултету Универзитета у Новом Саду (општи смер) 2015. године. Завршио Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду (смер национална безбедност) 2016. године. Стручни испит за обављање послова стечајног управника положио је 2017. године чиме је стекао и звање стечајног управника. 2018. године стекао је уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду Поседује Сертификат о систему локалне самоуправе и принципима доброг управљања. Од 2015. до 2018. године радио у адвокатској канеларији. Од 2018. године запослен у Републичкој филијали за здравствно осигурање Зрењанин. Био је члан Управног одбора Историјског Архива Зрењанин од 2012. до 2016. године и замeник члана Градске изборне Комисије у периоду 2012.-2016. године. Одборник је у Скупштини града Зрењанина од 2016. године у два сазива, као и председник Градског савета за младе у мандатном периоду 2016.-2020. Члан је Комисије за остваривање права на финансијску помоћ за лечење малолетне деце Града Зрењанина. Као дугогодишњи сарадник и члан Надзорног одбора у мандатном периоду 2018.-2022., дао је посебан допринос у правно нормативној регулативи и информативној делатности Црвеног крста Зрењанин.

Комисија за односе с јавношћу

Председник: Миле Новаковић,

рођен 1969. у Власеници (БиХ, РС). Основну школу завршио у Лукићеву. Средњу школу правног смера у Зрењанину, а Факултет одбране и заштите у Београду 1994. године. Војни рок служио у Школи резерних официра пешадије у Билећи. Унапређен у чин потпоручника (1990) и поручника (1995). Завршио курс из компјутерских програма In design (2008), Photoshop (2008), Adobe acrobat (2011) и Premiere CS5 (2017). Завршио курс из Теорије дизајна (2011) и Школу фотографије листа Зрењанин (2016). Од 1996. до 1998. радио као хонорарни сарадник у Дописништву Радио телевизије Србије у Зрењанину. Од 1998. до данас стално запослен у Дописништву Радио телевизије Србије у Зрењанину. За време радне каријере обављао послове новинара, новинара репортера, заменика уредника Дописништва, уредника Дописништва (2001, 2003, и у периоду од 2012. до данас). Радио прилоге за емисије Ово је Србија, ТВ Дневник, Јутарњи програм, Знање имање, Дозволите, Књига утисака, Свет спорта, Шта радите, бре… Током заједничког рада РТС и ТВ Нови Сад (РТВ) припремао прилоге и за ТВНС (РТВ). За војну емисију Дозволите извештавао у континуитету седам година. Уз бројне друге емисије и прилоге истиче се ауторство за документарне филмове за Радио телевизију Србије о колонизацијама у Банату (Загрљај равнице и Колонизација Баната након Првог светског рата). Радио као хонорарни сарадник-новинар за регионални лист Зрењанин (од 1986-1988. и од 2013. до данас), за дневни лист Дневник (од 1986-1988. и од 1997. до 2005.), за спортски лист Спортски журнал (од 2002. до 2012), за дневни лист Политика (од 2004. до 2007), за Радио Нови Сад (од 2003. до 2006). Радио као технички уредник на више књига, публикација и часописа. Технички уредник књига “Соларика сербика” (2010), “Борац на раскрсници миленијума” (2012), “Банат, наш и једини” (2014), “МД понос Зрењанина” (2016), “Банатски сусрети и виђења” (2016). Сарадник Удружења за ванредне ситуације Србије, аутор више радова и телевизијских прилога из области ванредних ситуација. Интересовања у оквиру редовног рада су везана и за ванредне ситуације, реаговање и употребу Војске и Цивилне заштите у области ванредних ситуација. Хроничар историје села Лукићева. Хроничар фудбалске историје у средњем Банату. Истраживач о колонизацији банатских села у периоду после Првог и Другог светског рата. “Личност године” по избору читалаца листа Зрењанин 2015., 2017. и 2022. У периоду од 1986-1988. ангажован у више органа руковођења у селу Лукићеву и члан председништва омладине општине Зрењанин. Члан управног одбора Друштва новинара Војводине од 2003. до 2005. Члан комисије за медије, промоцију и издаваштво Фудбалског савеза подручја Зрењанин од 2016. Члан управног одбора Организације резервних војних старешина Града Зрењанина од 2016. године. редовно прати активности Црвеног крста Зрењанин и веома афирмативно извештава о раду организације, даје изузетан допринос афирмацији Организације и доприноси да рад Црвеног крста буде препознат како у граду Зрењанину тако и у региону.