Хронологија Црвеног крста Зрењанин 

Година Догађај 
1858 У Великом Бечкереку основано Јеврејско женско друштво (нем. Israelitische Frauenverein, мађ. zsidai nőegylet), хуманитарног карактера 
1859 (24. јун) Битка код Солферина у оквиру Другог рата за независност и уједињење Италије; у бици учествовали банатски одреди, 29. пешадијски пук „Тун Хоенштајн“; деловање Патриотског друштва за помоћ током рата (нем. Patriotische Hilfsverein während der Kriegsdauer) и Немачко-патриотског друштва за Аустрију (нем. Deutsch-patriotische Verein für Oesterreich) на подручју Баната (и у Великом Бечкереку) 
1862 Поплаве на подручју Торонталске жупаније – сакупљање добровољних прилога; ангажовање богатих земљопоседника у збрињавању погођених поплавама 
1866 Трећи рат за уједињење и независност Италије; збрињавање рањеника у Великом Бечкереку и околним банатским местима 
1866/1867 Основана великобечкеречка филијала Уједињене омладине српске; прикупљање прилога за торонталске глад трпеће поморишце и жртве пожара у Лединцима у Бачкој 
1867 Постизање Аустро-угарске нагодбе; дотле јединствено и централистичко Аустријско царство подељено на немачки (аустријски) и мађарски (угарски) део 
1869 Основано Великобечкеречко женско добротворно удружење (мађ. Nagy-Becskereki jótékony nőegylet, нем. Gr.-Becskereker wohlthätiger Frauenverein), хуманитарног карактера, које је махом окупљало Немице и Мађарице 
1873 Основано Друштво пријатеља деце 
1876 Основано Српско Друштво црвеног крста 
1878/79 Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине; у угарском (мађарском) делу Монархије основано Земаљско женско друштво за помоћ (мађ. Magyar Országos Segélyző Nőegylet), под протекторатом краљице-царице Јелисавете; ово Друштво је деловало у складу са одредбама Женевске конвенције и сматра се претходником Црвеног крста у Мађарској, које ће званично бити основано пар година касније 
1879 (11. март) „Сегединска катастрофа“ – велика поплава Тисе у којој је настрадао Сегедин; прилози за обнову града прикупљани у Банату (Торонталској жупанији), читавој Европи, па и свету; несрећа је подвукла значај постојања једне организације која би се бавила хуманитарним радом и прикупљањем прилога 
1880 (18. јануар) У Великом Бечкереку формирани Торонталски одбор Земаљског женског друштва за помоћ (за подручје Торонталске жупаније), а у исто време и великобечкеречка филијала – полазни датум у оснивању Црвеног крста у Зрењанину; за председнике изабрани: Михаљ Варади (председник великобечкеречког Краљевског судбеног стола) и Викторина Турн-Таксис, за потпредседнике Заида Хертеленди (супруга торонталског великог жупана) и торонталски поджупан Бела Талијан 
1881 (16. мај) Званично формиран Црвени крст у Угарској; интеграција Црвеног крста и Земаљског женског удружења за помоћ у Друштво Црвеног крста Земаља круне светог Стефана 
1883 Хуманитарна катастрофа у Торонталској жупанији приликом пропале колонизације Чанго-Мађара у јужни Банат; отварање народних кухиња 
1884 (19. октобар) Оснивање Великобечкеречке добротворне задруге Српкиња, по узору на већ постојећа женска хуманитарна удружења; председница: Емилија Мунчић 
1885/1886 Српско-бугарски рат; прикупљање прилога у Торонталској жупанији за помоћ српским рањеницима; за свој хуманитарни рад и прикупљање помоћи, Емилија Мунчић, Марија Ђонлић, Евелина Савић и Викторина Турн Таксис одликоване Наталијиним орденом од стране краља Милана 
1892 Смена на челу торонталског / великобечкеречког Црвеног крста; председавање преузимају торонталски велики жупан Јене Ронаи и његова супруга Олга (рођ. Паћански); прве активности под новим руководством усмерене на информисање јавности о мерама за сузбијање епидемије колере која се појавила у Угарској 
1893 Оснивање удружења Бели крст, усмереног ка отварању домова за напуштену и незбринуту децу 
1898 Основана задужбина Црвеног крста поводом трагичне смрти царице-краљице Јелисавете – два лежаја у жупанијској болници Јожеф Хертеленди 
1899 Основана задужбина Црвеног крста „Царевић Рудолф“, намењена пружању помоћи реконвалесцентима отпуштеним из болнице слабијег материјалног стања 
1903 Торонталски велики жупан Лајош Делиманић и супруга изабрани за председавајуће Торонталског Црвеног крста и филијале у Великом Бечкереку 
1904 25-годишњица од оснивања Црвеног крста у Угарској 
основана ложа Добри темплар, посвећена борби против алкохолизма 
1905 Основано Торонталско антитуберкулозно друштво 
1906 Торонталски велики жупан Бела Ботка и његова супруга изабрани за председнике торонталског Црвеног крста и његове филијале у Великом Бечкереку 
1907 Активности Црвеног крста у Торонталској жупанији у санирању последица поплава на овом подручју; престанак рада Белог крста 
1908 Одликовања за чланице торонталског Црвеног крста Сидонију Манголд, Етелку Михаловић и Менцер (Велики Бечкерек), Каролину Безук и Георгину Бајер (Жомбољ) и удовицу Јохана Моргенхефера у Перјамошу (данашња Румунија) 
1908/1909 Подршка торонталског Црвеног крста аустроугарским војницима у Босни и Херцеговини 
1909  Прикупљање хуманитарне помоћи у Великом Бечкереку и Торонталској жупанији за пострадале у земљотресима у Јужној Италији и на Сицилији 
1910 Нови торонталски велики жупан Лајош Делиманић и његова супруга поново изабрани за председавајуће торонталског Црвеног крста и огранка у Великом Бечкереку 
1912 Основан фонд-задужбина Ержебет Менцер при великобечкеречком Црвеном крсту 
1912/1913 Прикупљање помоћи за рањенике Балканских ратова 
1914 Први светски рат 
организовање течаја Црвеног крста за неговатељице у Жупанијској болници (непосредно пред Сарајевски атентат) 
масовно прикупљање помоћи за рањенике и породице мобилисаних војника 
Фрања Јосиф установио Орден Црвеног крста 
1916 Јубилеј грофа Чеконића: 25 година на челу Друтшва Црвеног крста Земаља круне светог Стефана 
1918 Крај Првог светског рата 
распад Аустроугарске монархије 
крај рада мађарског Друштва Црвеног крста на подручју Баната 
оформљено Српско друштво Црвеног крста за Банат, Бачку и Барању (1. децембра) 
1921 Основано Повереништво Црвеног крста у Великом Бечкереку са 10 чланова 
1923 Повереништво Црвеног крста у Великом Бечкереку прераста у Обласни одбор, са надлежношћу за подручје Београдске области 
1929/1930 Слање помоћи у храни пасивним крајевима, прикупљање прилога за пострадале на броду Дакса, Лиги против туберкулозе и локалном сиротишту 
1931 Реорганизација Друштва Црвеног крста у Великом Бечкереку, које броји 200 чланова у овом месту 
1932 Акција великобечкеречког Црвеног крста за летовање деце/подмлатка на Фрушкој гори; пресељење дечјег вртића под окриљем Црвеног крста у Пашићеву улицу; започето одржавање самарјанских течајева; оснивање Дечјег дома 
1933 Смена руководства Црвеног крста / избор нове управе; 
летовање деце у фрушкогорском летовалишту Црвеног крста; 
одржавање течајева о одбрани од хемијских напада из ваздуха и самарјанских течајева; 
усвојен Закон о Друштву Црвеног крста Краљевине Југославије; дотадашњи локални одбор Црвеног крста у Великом Бечкереку постаје Срески одбор; 
1935 Почетак одржавања течајева о борби против туберкулозе др Корнела Радуловића; 
изградња Дечјег дома у улици Мирослава Тирша; 
летовање подмлатка Црвеног крста у Словенији (Радовљица, Преддвор) 
1936 Почетак изградње Дома Црвеног крста и склоништа за одбрану од напада из ваздуха у Планковој башти; 
обележена 60. годишњица од оснивања Црвеног крста; 
отворено Саветовалиште за алкохоличаре при Црвеном крсту под руководством др Мише Матића 
1937 (3. јануар) Свечано отварање новоподигнутог Дома Црвеног крста; 
одликовања за чланове Среског одбора Црвеног крста у Петровграду др Богдана Поповића, др Арона Пешића, др Бранка Живановића и Емилију Коларов; 
почетак рада ауто-станице при петровградском Црвеном крсту, са једним санитетским возилом; 
1938 Главни одбор Друштва Црвеног крста Краљевине Србије оценио рад петровградског Среског одбора као најбољи у земљи; 
1939 Врхунац међуратног Црвеног крста у Петровграду; 
1775 чланова; одржавање болничких, самарјанских, антитуберкулозних и др. течајева; летовање подмлатка у Вршцу; добровољно давање крви; 
1940 Велика поплава у Петровградском срезу; рад Црвеног крста на санацији штете од поплава и збрињавању пострадалих; 
набавка новог санитетског возила за ауто-станицу; 
поклон петровградске Слободне зидарске ложе Војводина у виду куће у Караџићевој улици бр. 6, у виду легата; 
1941 (јануар, 9. фебруар, март, април) Отварање ђачких кухиња при основним школама; 
редовна годишња скупштина; 
ужурбане припреме за ратно стање; 
напад Сила осовине на Краљевину Југославију; 
распад земље и увођење немачке окупационе управе у Банату; 
Црвени крст у Петровграду и Банатском округу потпада под надлежност Српског Друштва Црвеног крста, чији је рад одобрен наређењем Врховног војног заповедника у Србији