Crveni krst Zrenjanin je jedna od 186 organizacija Crvenog krsta Srbije. Svoju misiju, zadatke i programe sprovodi na teritoriji Grada Zrenjanina.