Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 година. Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе, а нису обухваћени неким од облика институционалне или ванинституционалне социјално-здравствене заштите. Они су најчешће упућени на помоћ других лица и хуманитарних организација. 

Црвени крст Зрењанин током читаве године, кроз различете пројекте и акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Значајан број старијих лица обухваћен је Програмом „Брига о старијима“. 

Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и лицима са инвалидитетом, која из различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и др) нису у стању да самостално и адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је битно да старије особе остану што дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе преостале физичке и менталне потенцијале. 

Корисници Програма су старија лица која нису институционално збринута, а то су: старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, лица која су свесна, али са тешкоћама самопослуживања или са недостатком потпуне слободе кретања. 

Програмом је обухваћено око 250 старијих лица. Програм се реализује у пет средина у основним организацијама Црвеног крста  „Багљаш“, „Жарко Зрењанин“, „Доситеј Обрадовић“, „Мужља“ и“Граднулица“. 

Бригу о корисницима воде старији едуковани волонтери који током године обилазе кориснике у њиховим домовима, свакодневно или у зависности од њихових потреба пружајучи следеће врсте помоћи: помоћ при одржавању личне хигијене и хигијене стана, мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви, услуге социјалне, културно-забавне  и рекреативне природе, психосоцијалну подршку и др, а у зависности од потреба корисника.