(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона.) 

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Зрењанин има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у случајевима свих ванредних ситуација. 

Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи кроз програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите Црвени крст Зрењанин настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама становништва. 

На основу процене локалне угрожености у сарадњи са другим институцијама које се баве социјалном заштитом, све активности из ове области усмерене су на организовање акција ради обезбеђивања разних врста помоћи појединцима и породицама које се налазе у стању социјалне потребе у складу са критеријумима донатора и могућностима Црвеног крста. 

Програми и пројекти Црвеног крста из области социјалне делатности: 

 • Програм „Народне кухиње Црвеног крста“ 
 • Програм психосоцијалне подршке кроз “Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група” 
 • Програм “Брига о старијима” 
 • Програм помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама 
 • Програми и пројекти за унапређење положаја избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и повратника по реадмисији 
 • Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе (превентивни опоравак деце и остали облици помоћи…) 

Традиционалне акције Црвеног крста из области социјалне делатности: 

 • “Пакет за новорођену бебу” (8-15. маја) 
 • “Дечија недеља” (почетак октобра) 
 • “Међународни дан старијих лица” (1.октобар) 
 • “Светски дан хране” (16.октобар) 
 • “Међународни дан борбе против глади” ( 17.октобар) 
 • “За сунчану јесен живота” (октобар) 
 • “Солидарност на делу” (новембар) 
 • “Један пакетић-много љубави” (децембар-јануар)