Општи циљ: одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине људима. 

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света и једна је од три најпрофитабилније криминалне активности. У складу са својом мисијом и мандатом, Црвени крст Зрењанин је активно укључен у напоре да се спречи трговина људима, умање последице по жртве и смањи њихов број. Oсновни циљ активности Црвеног крста Зрењанин је ширење свести  и знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртама. Кроз реализацију Програма борбе против Трговине људима Црвени крст Зрењанин покушава да локалој заједници приближи овај проблем и скрене пажњу на то да нема средине која није погођена овим проблемом. Методом вршњачке едукације, волонтери Црвеног крста континуирано спроводе активности програма и преносе превентивне поруке, настојећи да оне стигну до најосетљивијих категорија и особа под ризиком.