Обука за запослене 

Судије – Инструктори – Чланови екипе Прве Помоћи

  

Црвени крст Зрењанин, организује и реализује обуку у пружању прве помоћи за запослена лица сходно: 

Према Правилнику основна обука се реализује у трајању од 6 школских часова, а напредна обука у пружању прве помоћи у трајању од 12 школских часова. Послодавац одлучује о врсти обуке сходно процени ризика на радном месту. Обука се реализује у просторијама Црвеног крста Зрењанин, ул. Змај Јовина 1а или у адекватним просторијама наручиоца обуке. Основна буке се реализује у једном дану, а напредна током два радна дана. Обука сe сaстojи из теоријског и прaктичнoг дeлa обуке, нa луткaмa зa трeнинг вештина прве помоћи. Сваки кандидат након завршене обуке полаже тест из прве помоћи и о његовом раду се води евиденција у Дневнику рада Црвеног крста. 

Молимо Вас да нас контактирате за више информација:  

ckzrenjanin@zrlocal.net 
zrenjanin@redcross.org.rs