(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16.) 

Млади волонтери Црвеног крста реализују бројне активности у оквиру свих десет области рада Црвеног крста у Србији. 

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима. 

Млади су корисници услуга Црвеног крста, полазници обука, а едуковани млади волонтери су носиоци свих програмских активности Црвеног крста. 

У саставу Црвеног крста Зрењанин делују основне организације Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су најпогоднија средина за рад са младима и стога се већина програмских активности Црвеног крста реализује у њима. 

Црвени крст Зрењанин сарађује са Предшколском установом у Зрењанину, основним и средњим школама, Високом техничком школом струковних студија и Техничким факултетом „Михајло Пупин“ у Зрењанину. 

Уколико желите да волонтирате можете нас контактирати: 

ckzrenjanin@zrlocal.net  
zrenjanin@redcross.org.rs