(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и члан 11,13. и 14. – Црвени крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6. и 7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4.) 

Управни одбор Црвеног крста Србије на својој седници 16. маја 2008. године донео је Упутство о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије којим се регулишу сви поступци у овој активности за све нивое организовања у Црвеном крсту Србије. Међународну сарадњу Црвени крст Зрењанин остварује кроз низ активности у комуникацији и сарадњи са следећим организацијама Црвеног крста: Црвени Крст Арад (Румунија), Црвени Крст Бекешчаба (Мађарска)