023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs
Седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин

Седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин 10. маја 2019. године одржана је редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин у 2019. години. На седници су усвојени Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин у 2018. години и План рада за 2019. годину. Седници Скупштине...
Седница Скупштине Црвеног крста Арад

Седница Скупштине Црвеног крста Арад

Члан Градског већа града Зрењанина Стојко Јожеф и секретар Црвеног крста Зрењанин Александра Танасијевић су учествовали у раду годишње седнице Скупштине Црвеног крста Арад (Румунија). Анализиране су заједничке активности ораганизација Црвеног крста у Араду и Зрењанину...
Седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин

Седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин 16. марта 2018. године одржана је редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин у 2018. години. На седници су усвојени Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин у 2017. години и План рада за 2018. годину. Седници Скупштине...