023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs
Камп Подмлатка и Омладине Црвеног крста Зрењанин у Михајлову

Камп Подмлатка и Омладине Црвеног крста Зрењанин у Михајлову

Црвени крст Зрењанин базира свој рад на ангажовању волонтера те је од изузетног значаја да волонтери буду едуковани и стручно оспособљени за област којом се баве у Црвеном крсту. Едукација волонтера започиње у основношколском узрасту (Подмладак Црвеног крста) И...