023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Председник

Др Соња Капелер Пушкарић

Др Соња Капелер Пушкарић

Председник

Др Соња Капелер Пушкарић је рођена 23. октобра 1950. године у Зрењанину, Основну школу и гимназију завршила у Зрењанину, Медицински факултет завршила у Београду, Специјализирала општу медицину. Магистрирала из области кардиологије. Радила  у Дому здравља  “Др. Бошко Вребалов“  више од 37 година. У пензији од 2014. године. Активиста и волонтер Црвеног крста Зрењанин од 1977 године, па до данас. У току тог рада активно је учествовала у едукацији ученика средњих школа из области прве помоћи, у припреми учесника такмичења „Шта знаш о здрављу“ и пратила све програмске активности Општинске организације Црвеног крста Зрењанин  и њених месних одбора, највише из области здравственог васпитања, учествовала у здравственом збривању избеглица у центрима за њихов смештај након њиховог прогона из Републике Хрватске, као и у свим активностима изазваним ванредним догађајима у Републици Србији (помоћ  угроженима у  поплавама, слање помоћи на угрожене терене и сл.). Била је делегат у Републичкој Скупштини Црвеног крста и члан у Покрајинској  Комисији за здравство Црвеног крста. Као председник Црвеног крста Зрењанин нарочито се ангажовала на развијању мреже основних организација Црвеног крста, проширењу волонтерске базе и омасовљењу чланства Црвеног крста Зрењанин. Добитник је медаље Црвеног крста Србије 2011. године за вишедеценијски континуирани рад у организацији Црвеног крста