023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Организација и развој

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона)

Организација и развој прати и омогућава да Црвени крст Зрењанин функционише као добро организована градска организација на територији Града Зрењанина, на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Зрењанин. 

Континуирано се остварује сарадња са Градском упавом града Зрењанина (Одељењем за друштвене делатности), са Средњобанатским управним округом као и са надлежним  институцијама и органима, са циљем да организација Црвеног крста што успешније реализује своје циљеве и задатке и истовремено постиже већу афирмацију Црвеног крста кроз унапређење односа са јавношћу, са локалном самоуправом, школама, факултетима, здравственим установама, месним заједницама, предузећима и удружењима која се баве хуманитаним питањима.

Скупштина Црвеног крста Зрењанин одржава најмање једну седницу годишње, на којој разматра и усваја Извештај о раду за протеклу календарску годину и доноси План рада за наредни период.
Управни одбор Црвеног крста Зрењанн, поред других питања из своје надлежности, разматра и усвоја Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин, редовне финансијске извештаје (Завршни рачун), План рада и Финансијски план Црвеног крста Зрењани. Управни одбор одржава најмање шест седница годишње.
Значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Зрењанин и донаторима, а најзаслужнијим додељују се признања, у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање признања Црвеног крста Србије.

Црвени крст Зрењанин у свом саставу има шест Основних организација Црвеног крста Зрењанин, пет Актива, осам Подружница и пет Повереништава.