023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Документа за преузимање

Закон о Црвеном крсту Србије

Закон о употерби и заштити знака и назива Црвеног крста

Статут међународне федерације друштава ЦК и ЦП

Правилник о употреби знака Црвеног крста у Црвеном крсту Србије

Етички кодекс за волонтере и запослене у Црвеном крсту Србије

Статут Црвеног крста Србије

Правилник о употреби знака Црвеног крста у Црвеном крсту Србије

Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин у 2019. години

Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у Црвеном крсту Зрењанин

План рада Црвеног крста Зрењанин за 2020. годину

План рада Црвеног крста Зрењанин за 2021. годину

Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин у 2020. години