023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Добровољно давалштво крви

(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о здравственој заштити.)

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине Црвени крст Зрењанин ради на обезбеђивању довољних количина безбедне крви за све пацијенте којима је она потребна успешно се ангажујући у превенирању сезонских несташица крви, током зимског и летњег периода.

Давалац крви може бити свака здрава особа старости између 18 и 65 година код које се прегледом утврди да давање крви неће угрозити њу, нити особу којој би се та крв применила.

Календар акција у организацији Црвеног крста Зрењанин

Ко не може дати крв?