(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3.члан 9. тачка 7, члан 13,14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан 7.)
“Здравље је стање потпуног, физичког, психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести”(дефиниција Светске здравствене организације). У том смислу треба да размислимо да ли својим начином живота само трошимо и смањујемо резерве здравља и да ли довољно чинимо да очувамо и унапредимо своје здравље Основни циљ Црвеног крста Зрењанин у области јавног здравља је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе). Превенција и смањење ризичног понашања и болести спроводи се кроз континуиране превентивно едукативне садржаје и кампање уз ангажовање професионалних сарадника и волонтера. Црвени крст Зрењанин такође ради на подизању свести грађана о штетности злоупотребе психоактивних супстанци. Превенција болести зависности међу младима један је од важних циљева Црвеног крста Зрењанн који се спроводи кроз превентивно едукативне садржаје. Физичка активност је са једне стране важан чинилац и неодвојиви елемент здравих стилова живота, а са друге стране један од најлакших начина за унапређење здравља. Уоквиру здравствено превентивног рада – промоције физичке активности, Црвени крст Зрењанин реализује активности у партнерству са Спортским савезом града Зрењанина, Савезом за школски спорт и ЈП „Спортски објекти“. Са наведеним партнерима уз велику подршку Градске управе града Зрењанина реализујемо велики број спортских, спортско – хуманитарних манифестација. Међу најмасовнијим је „Трка за срећније детињство“ која окупља велики број ученика зрењанинских школа и уз то има значајан хуманитарни карактер.