023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

У сусрет 30. јулу – Светском дану борбе против трговине људима у просторијама Црвеног крста Зрењанин одржана је информативна радионица из Програма борбе против трговине људима за све заинтересоване волонтере и средњошколце. Програм борбе против трговине људима учесницима је приказан кроз стандардизовану презентацију, игролике активности (,,Заблуда или истина“ и ,,Да, не, можда“) и радионице на основу филма Оливер Твист. Учесници су имали прилику да се упознају са основним појмовима у вези са трговином људима, науче да препознају ризичне ситуације и да примене адекватне мере опреза у циљу заштите, али такође и да науче шта значи тимски рад, уз подстицање изражавања њиховог личног става, али и уважавање другачијих ставова.

Такође поводом обележавања 30. јула – Светског дана борбе против трговине људима, Црвени крст Зрењанин је организовао трибину. Пред пуном Великом салом, трибину су реализовале Јелена Домјесков, тренер и Маријана Николић, едукатор Црвеног крста Србије у програму борбе против трговине људима. Предавање је било прилагођено слушаоцима, корисницима програма „Народна кухиња“, којима је као посебно осетљивој групи скренута пажња на ризичне облике понашања који могу довести до трговине људима. Предочене су и мере опреза које могу спречити улазак у ланац трговине људима.

Чланови Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин су оформили информативни пункт у центру града и посетили зрењанинско купалиште “Пескару”.

Активности обележавања 30. јула – Светског дана борбе против трговине људима водили су: Исидора Арваи, тренер и Маријана Николић, едукатор у Програму борбе против трговине људима.