023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над старијима Црвени крст Зрењанин је организовао трибину као и уличну акцију током које су волонтери делили промотивни материјал, а све са циљем да се јавности скрене пажња на постојање овог озбиљног јавноздравственог, али и друштвеног проблема.

Насиље, злостављање и занемаривање старијих особа је недовољно видљиво, недовољно препознато и недовољно пријављен облик кршења људских права.Црвени крст се кроз свој Програм бриге о старијима свакодневно бори против овог проблема, али обележавање 15. јуна је још један начин да се промовише већа укљученост старијих у питања која се њих тичу, али и у бројне активности у заједници и на тај начин им се омогући квалитетнији живот, живот без насиља.

Овогодишња тема је „Приступ правди“ и служи као подсетник на важност задовољавања потреба старијих особа у случају да потраже помоћ и подршку.

Старије особе које су се суочиле са ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања често се суочавају са вишеструким препрекама у приступу правди као што су питања приступачности, прилагођавања потребама старијих особа, прекомерних кашњења и заостатака у судским процесима, утицаја дигитализације, културних норми, родне пристрасности, дискриминације које су често укорењене у јавним политикама, нормама и у пракси.