023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Црвени крст Зрењанин реализовао је тренинг/обуку за делове Општинске вишенаменске теренске јединице и Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин.

Овакав вид тренинга значајан је због прилике да се провери спремност јединица, начини превазилажења непревиђених ситуација, као и међусобна подршка и комуникација тимова на терену.

Вежба, чији је сценарио обухватио евакуацију становништва из поплавом захваћеног подручја, реализована је у Планковом парку.

Задаци тимова били су прихват становништва из поплављених подручја, примарна тријажа, транспорт повређених, припрема и функционисање пријемно – тријажног шатора, припрема и смештај унесрећених лица у прихватни центар, психолошка прва помоћ и успостављање породичних веза.