023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Тактичко – оперативна вежба „Систем 2021“ са 8000 учесника одржана је у петак, 5. новембра 2021. године у 50 локалних самоуправа Републике Србије (24 града и 26 општина). Вежба је организована у циљу провере субјеката и система заштите и спасавања и највећа је изведена ове врсте у последње три деценије.

Вежба је имала прекогранични карактер уз учешће представника републике Српске. Циљ вежбе био је да се провери спремност субјеката интегрисаног система заштите и спасавања у задатим ситуацијама.

На територији Града Зрењанина вежба је реализована у погону „НИС ПИТНИГ“ у Елемиру. За потребе вежбе припремљен је сценарио који је предвиђао настанак пожара на производним резервоарима, те међусобну сарадњу и координацију Градског штаба за ванредне ситуације Града Зрењанина, Сектора за ванредне ситуације – Одељења у Зрењанину, Ватрогасно-спасилачког батаљона, Јединица Цивилне заштите за гашење пожара и опште намене, Полицијске управе у Зрењанину, Црвеног крста Зрењанин, Јединице ФСК Елемир, Добровољних ватрогасних друштава Елемир, Меленци и Арадац, Службом хитне медицинске помоћи и Месне заједнице Елемир.

Црвени крст Зрењанин је учествовао са 16 представника – 3 радника Секретаријата, 10 чланова Вишенаменске теренске јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Зрењанин, 2 маркиранта и 1 шминкером. Учесници су задатке реализовали деловањем у четири тима:

1. Тим за техничку подршку

2. Тим за тријажу и пружање прве помоћи

3. Тим Службе тражења

4. Тим за психо-социјалну подршку

Као један од субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, Црвени крст Зрењанин је у Дому младих у насељеном месту Елемир формирао пролазно прихватилиште, подигао шатор „Алпина“ у коме је извршен прихват евакуисаних лица и тријажа. Припадници Службе тражења Црвеног крста Зрењанин су извршили евиденцију свих евакуисаних лица. У случају где је за тим било потребе Екипа прве помоћи Црвеног крста Зрењанин је евакуисаним лицима пружила неопходну прву помоћ а у складу са потребама укључен је и Тим за психо-социјалну подршку.

Секретар Црвеног крста Зрењанин је учествовала у раду хитне седнице Градског штаба за ванредне ситуације Града Зрењанина одржане у просторијама Полицијске управе у Зрењанину. Чланови штаба су имали задатак да изврше процену ситуације након насталог пожара на резервоарима у погону „НИС ПИТНИГ“ у Елемиру. Донете су наредбе, препоруке и закључци у функцији заштите људи, материјалних добара и животне средине уз поштовање приоритета у спровођењу мера заштите и спасавања.

У циљу адекватне припреме, генерална проба вежбе одржана је 1. новембра на истој локацији уз присуство представника наведених субјеката заштите и спасавања.

http://zrenjanin.rs/sr/vesti/2021/11/grad-zrenjanin-u-vezbi-na-drzavnom-nivou-sistem-2021-spremnost-da-se-zastite-stanovnistvo-i-materijalna-dobra-bez-obzira-na-vrstu-opasnosti?fbclid=IwAR2uAWahLb9cpimPtPYSeSLLvFv9VKH_3cJduY8XGrKZbSLY6c1Wla0Ww58