023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

У периоду од 5. до 14. јула 2021. године у Кампиралишту Црвеног крста Сомбор у Бачком Моноштору реализована је Летња школа подмлатка Црвеног крста Србије. Реализатори радионица били су: Миле Јокић (Дифузија и јутарње радионице), Маша Туцић (Борба против трговине људима) , Иван Путић (Промоција хуманих вредности), Сандра Маркучин (Прва помоћ) и Александра Такач (Шминка и маркирање). У одмаралишту је боравило 35 деце из Краљева.