023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Учесници кампа били су млади волонтери наведених организација Црвеног крста које су као суорганизатори учествовале у целокупној организацији, финансирању и реализацији заједничког омладинског кампа ,,Гај-Дивљана 2021“.

У циљу перманентне едукације волонтера и континуираног занављања волонтерске базе, организације Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Зрењанина и Ниша су у периоду од 10. до 15. августа 2021. године реализовале заједнички омладински камп Црвеног крста у одмаралишту Црвеног крста Ниш ,,Гај“ у Дивљани, надомак Беле Паланке.

Црвени крст базира свој рад на ангажовању волонтера те је од изузетног значаја да волонтери буду едуковани и стручно оспособљени за област којом се баве у Црвеном крсту.

Волонтерима су презентоване активности којима се баве млади у Црвеном крсту, реализована су предавања и радионице на тему „Дифузија- ширење знања о Црвеном крсту“ и „Управљање волонтерима“, а реализоване су и радионице из програма „Промоција хуманих вредности“ и „Борба против трговине људима“.

Отварање Кампа обележено је презентацијом на тему „Дифузија – ширење знања о Црвеном крсту“. Кроз презентоване садржаје улесници су имали прилику да стекну основна знања о Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Основним Принципима Црвеног крста, историјату и структури Црвеног крста Србије.

У оквиру активности у области управљања волонтерима, презентоване су теме које су значајне за ангажовање волонтера у Организацији: Етички кодекс за волонтере и запослене, Лидерство и координација, Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних ситуација, Правила радионичарског рада, Извештавање и Контакт са медијима. Теме су презентоване кроз интерактивни метод рада, рад у групама, радионичарске игрице и подстицање дискусије.

У склопу припрема за предстојеће смотре Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и обољења, волонтери су имали прилику да увежбавају напредне технике за пружање прве помоћи, кроз теоријска предавања, практичан рад и проверу знања на радним полигонима.

Кроз програм “Промоција хуманих вредности” реализоване су радионице из модула „Толеранција“ које су биле прилагођене узрасту учесника, а чији циљ је био да учеснике подстакну да уоче да смо истовремено упркос сличностим, сви ми јединствени и непоновљиви као и у којој мери је значајно уважавање међусобних разлика и особености.

У току трајања Кампа, едуковани волонтери Црвеног крста су реализовали информативну радионицу из програма „Борба против трговине људима“. Програм је учесницима приказан кроз предавање и игролику активност ,,Да, не, можда“. Учесници су имали прилику да се упознају са основним појмовима у вези са трговином људима, науче да препознају ризичне ситуације и да примене адекватне мере опреза у циљу заштите, али такође и да науче значај тимског рада уз подстицање изражавања личног става али и уважавање другачијих ставова.

Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из организација Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Зрењанина и Ниша.

Учесниции су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу што је такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у Организацији. Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у досадашњем волонтерском раду као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из којих долазе.

Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, колективне игре и јачање тимског духа. Организоване су заједничке шетње у прелепој природи која окружује одмаралиште и обилазак знаменитости попут Манастира Светог Димитрија и хиљадугодишњег стабла храста у Дивљани.