023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Поред Омладинског кампа и превентивног опоравка из средстава акције ,,Спортом за боље сутра” омогућена је и реализација Зимске школе подмлатка Црвеног крста Зрењанин.
Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.
У периоду од 10. до 13. јануара 2022. године у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу реализована је Зимска школа подмлатка Црвеног крста Зрењанин за 18 полазника.
Програм рада Зимске школе подмлатка прилагођен је узрасту и интересовањима деце, а реализован је кроз следеће сегменте:
* Радионице Дифузије „Црвени крст и ја”
* Радионице Прве помоћи и реалистичког приказа повреда, обољења и стања
* Радионице Превенције трговине људима
* Радионице Промоције хуманих вредности
* Радионице Промоције здравих стилова живота
Као посебан део Зимске школе, а у склопу вечерњих активности, реализатори су организовали и разнолик вечерњи програм кроз који су деца имала прилику да проведу време у игри, забави и дружењу.