023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, са основним циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Тема овогодишње кампање је: ”Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење?” Овогодишња кампања има за циљ да се повећа разумевање утицаја пандемије COVID-19 на старије особе, здравствену политику и систем здравствене заштите, а важно је да Црвени крст истакне значај међугенерацијске солидарности. Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца је, следећи иницијативу Црвеног крста Србије усвојила две поруке којим се обележава овогодишњи Међународни дан старијих особа:
„Пандемија није препрека да старији волонтирају“ којом указујемо да постоје бројни начини за старије да буду активни волонтери и да је и током пандемије и ванредног стања велики број старијих особа својим доприносом помогао активности Црвеног крста у локалним заједницама, као и
„Здраво старење – боље старење“ – овим слоганом се промовише Декада здравог старења (2020-2030.), подсећа да здраво старење почиње још у младости и да је оно један од услова равноправног учествовања старијих у друштву и пуног коришћења њихових потенцијала.

Старење популације је један од највећих успех човечанства али је и један од највећих изазова. Црвени крст кроз свој Програм бриге о старијима труди се дa oдговори на те изазове. Циљ реализацијe oвог програма усмерен је на побољшање квалитета живота старијих особа, ублажавање сиромаштва најугроженијих старијих особа, промовисање активног старења и мотивацију старијих за учествовање у друштвеном животу.

Црвени крст Зрењанин континуирано током читаве године спроводи активности у оквиру Програма бриге о старијима, али обележавање 1. октобра је још један начин да се подигне свест јавности и укаже на допринос старијих особа у породици, локалној заједници и друштву, те да се промовише,оснажи и подржи њихово учешће у свим аспектима живота.

У оквиру обележавања 1.октобра – Међународног дана старијих особа Црвени крст Зрењанин уз подршку волонтера из Основних организација Црвеног крста Зрењанин организовао је обиласке старијих суграђана, корисника Програма бриге о старијима. Том приликом уручена је помоћ старим, болесним и немоћним суграђанима и уједно је спроведена акција мерења крвног притиска и шећера у крви.

Акција је реализована уз поштовање мера превенције и мера заштите за спречавање ширења корона вируса.