023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Часопис за неговање завичајне културе „Завичајац“ и у новом броју (36/37) поклања пажњу активностима Црвеног крста у нашем граду.