023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

У просторијама Црвеног крста Зрењанин је одржан састанак чланова Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин. На састанку су резимиране активности младих волонтера у току 2019. године. Разматрана су питања реализације Планом рада дефинисаних активности у 2020. години са посебним освртом на редовне текуће активности и организацију годишње седнице Скупштине Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин.