023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Црвени крст Зрењанин извршио је дистрибуцију 115 породичних пакета хране и хигијене у оквиру Програма помоћи најугроженијим породицама у градовима и општинама. Овај вид помоћи је обезбеђен захваљујући Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвеном крсту Србије. У сарадњи са Одељењем за друштвене делатности града Зрењанина – Одсек друштвене бриге о деци и социјалног укључивања, овим видом помоћи су обухваћене социјално најугроженије породице на територији града Зрењанина и то према следећим критеријумима: – угрожене породице из удаљених сеоских средина, – самохрана старачка домаћинсктва, – породице на граници остваривања права из социјалне заштите, – породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи, – породице са више деце, – породице које имају инвалидно лице.