023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Црвени крст Зрењанин упућује велику захвалност својим волонтерима који су од првог дана по проглашењу ванредног стања на терену. Они су били „иницијална каписла“ за велики број волонтера који се прикључује свеобухватној градској акцији пружања помоћи старијем становништву.
Координација и управљње волонтерима је веома сложен, захтеван и изузетно одговоран посао. У Црвеном крсту годинама предано радимо на континуираном занављању волонтерске базе, пре свега младих волонтера. Млади волонтери почев од основношколског потом средњошколског узраста расту, уче и сазревају у Црвеном крсту кроз најразличитије видове едукација и у добу од 20 до 25 година старости стичу праву зрелост едукованих волонтера који без обзира на своју младост имају за собом велико искуство у раду Организације. Управо на тај начин су припремљени за деловање у најразличитијим ситуацијама посебно када је у питању помоћ и збрињавање угроженог становништва. Захваљујући добром раду са младима у претходном дугом периоду, данас у Организацији имамо дивне, младе, паметне људе који раде по јасним упутствима и по строго дефинсаним процедурама Црвеног крста. Ово пре свега, зарад сопствене безбедности (безбедности волонтера која нам је на првом месту), наравно и зарад безбедности корисника наших услуга и пружања што квалитетније услуге крајњим корисницима.