023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

У просторијама Црвеног крста Зрењанин, а у оквиру Споразума о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи који је потписан између Високе техничке школе струковних студија Зрењанин и Црвеног крст Зрењанин, у периоду од 18. марта до 2. априла 2019. године реализована је стручна пракса у области реаговања и управљања у ванредним ситуацијама за студенте студијског смера Кризни менаџент. Студенти су током двонедељне праксе имали прилику да се упознају са организацијом Црвеног крста, њеним радом и функционисањем, програмима које Црвени крст реализује, као и местом и улогом Црвеног крста у интегрисаном систему заштите и спасавања.