023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Висока техничка школа струковних студија Зрењанин и Црвени крст Зрењанин потписали су 24. јануара 2019. године Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи. Споразум дефинише подршку и партнерство у реализацији стручне праксе студената, размену стручних кадрова и унапређење праксе у области реаговања и управљања у ванредним ситуацијама као и сарадњу у области добровољног давалаштва крви. Изражавајући своје потребе и интересе, Висока техничка школа струковних студија Зрењанин и Црвени крст Зрењанин су закључили овај Споразум ради успостављања међусобних односа и утврђивања услова, оквира и видова сарадње, која ће се одвијати у више области рада.