023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Члан Градског већа града Зрењанина Стојко Јожеф и секретар Црвеног крста Зрењанин Александра Танасијевић су учествовали у раду годишње седнице Скупштине Црвеног крста Арад (Румунија). Анализиране су заједничке активности ораганизација Црвеног крста у Араду и Зрењанину а које се односе пре свега на едукацију младих волонтера, размену искустава и начина реализације активности у оквиру едукације у области прве помоћи учешћем екипа прве помоћи обе организације на градском и регионалном такмичењу екипа прве помоћи.