023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

У складу са својом мисијом и мандатом, Црвени крст Зрењанин је активно укључен у напоре да се спречи трговина људима, умање последице по жртве и смањи њихов број. Циљ активности Црвеног крста је ширење свести и знања о опасности од трговине људима и мерама заштите међу младима и другим рањивим циљним групама. Методом вршњачке едукације, волонтери Црвеног крста континуирано спровод активности програма и преносе превентивне поруке, настојећи да оне стигну до најосетљивијих категорија и особа под ризиком. Поводом обележавања 30. јула, Светског дана борбе против трговине људима, Црвени крст Зрењанин је 30. јула 2018. године организовао трибину, посету зрењанинском купалишту „Пескара“ и информативни пункт у центру града. Трибину је реализовала Јелена Лугоња – тренер Црвеног крста Србије у програму борбе против трговине људима а предавање је било прилагођено слушаоцима – корисницима програма „Народна кухиња“, којима је као посебно осетљивој групи скренута пажња на ризичне облике понашања који могу довести до трговине људима. Предочене су и мере опреза које могу спречити улазак у ланац трговине људима. Чланови Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин су оформили информативни пункт у центру града и посетили зрењанинско купалиште “Пескара”. Млади, едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин су суграђанима поделили промотивни материјал и кроз разговор указали на потенцијалне опасности и могуће начине превенције. Кроз реализацију Програма борбе против Трговине људима Црвени крст Зрењанин покушава да локалој заједници приближи овај проблем и укаже да је трговина људима облик модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основних људских права ради стицања материјалне користи као и да се сврстава међу три најпрофитабилније криминалне делатности.