023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Црвени крст Зрењанин обележио је 30. август – Међународни дан несталих. Овај дан је симболично обележен посетом породицама које су затражиле помоћ Службе тражења у циљу успостављања породичних веза и прибављања информација о члановима својих породица жртава рата, а свим другим заинтересованим лицима у просторијама Црвеног крста Зрењанин омогућено је да се ближе упознају са радом Службе тражења Црвеног крста и њеним надлежностима. Служба тражења као основна делатност Црвеног крста је једна од најстаријих активности овог хуманитарног покрета и њен основни циљ је да свим особама које су невољно раздвојене од својих сродника услед оружаних сукоба , природних и људском руком изазваних несрећа, као и економских и нерегуларних миграција, омогући контакт и помогне да поново успоставе и одрже прекинути контакт, као и прибављање информација о жртвама рата. Данас је ова служба организована на националном и међународном плану и чини компактну мрежу која међусобно ефикасно сарађује и користи јединствену методологију рада.