023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Ученици основне школе “Вук Караџић” из Зрењанина су са волонтерима Црвеног крста Зрењанин учествовали на четвртом Фестивалу дечијих позоришних представа који се одржавао у Београду у ,,Театру 78“ од 5. до 7. априла у организацији Црвеног крста Србије, а у оквиру програма ’’Промоција хуманих вредности’’. Основни циљ одржавања Фестивала је смањење насиље међу младима. На Фестивалу се окупило 300 ученика трећег, четвртог и петог разреда основних школа из 26 средина у Србији. Представе се баве темама: развијање толеранције и ненасилне комуникације, поштовање различитости, превенција дискриминације и стигматизације, родна равностравност, дечија права, превенција насиља у електронским медијима и др. У осмишљавању тематских позоришних представа учествовали су едуковани млади волонтери Црвеног крста, просветни радници и организације Црвеног крста у градовима и општинама.