023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Поводом 18.октобра Европског дана борбе против трговине људима Црвени крст Зрењанин организовао је трибину у амфитеатру Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину. Учесници трибине били су Борис Војинов сарадник у Црвеном крсту Зрењанин, Борислав Кочић – инспектор ПУ Зрењанин – одсек пограничне полиције за странце и сузбијање илегалне миграције и трговине људима и Смиља Недељков дугогодишњи волонтер Црвеног крста Зрењанин и професор у Зрењанинској Гимназији. Студентима као и свим другим заинтересованим лицима представљена је сложеност проблема, положај жртава, начини превенције и борбе против трговине људима. Црвени крст Зрењанин је активно укључен у напоре да спречи трговину људима, умањи последице по жртве и смањи њихов број. Циљ је да се у локалној заједници прошире знање и свест од опасности од трговине људима, и о мерама заштите међу младима и другим рањивим циљним групама. На информативном пункту у Центру града волонтери Црвеног крста Зрењанин потрудили су се да визуелно представе последице овог друштвеног проблема поставивши лутке које симболизују жртве трговине људима. Суграђанима је дистрибуиран едукативни материјал и информисани су о постојању проблема трговине људима као и о мерама заштите од истог.