023/562-006 | 023/561-633 zrenjanin@redcross.org.rs

Јавне набавке

Набавка за извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела објекта Црвеног крста Зрењанин у отвореном поступку.

25.05.2015

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације 1

Измене и допуне конкурсне документације 2

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Питања и одговори 3

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори 4